Vakıf

Burs sağlayan bir eğitim ağıyız

World Experience Campus Foundation deneyime dayalı bilginin küresel olarak yaygınlaşması amacıyla faaliyet gösteren ve merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan, toplum yararına bir kuruluştur.

Eğer bizimle iş birliği içinde çalışmalar yapmak veya eğitim bursları için katkıda bulunmak istersen bundan büyük onur duyarız.

WEC Foundation LLC'yi tanımak ister misin?

Burs desteği vermek istiyorum

Lütfan yapmak istediğiniz bağış tutarını belirleyin:

Bağış

$
Kategoriler:
* Lütfen web sayfalarımız dışında herhangi bir online ortam üzerinden bağış işlemi gerçekleştirmeyin. Eğer doğrudan bağış yapmak istersen ülke temsilcilikleri ile temas kurabilir ya da global web sitemiz üzerinden bizimle iletişime geçebilirsin.
Biliyoruz ki Yarın Bugünden İnşa Edilir
can sutluce SB

World Experience Campus Foundation, küresel insanlık değer ve ilkelerini dikkate alarak, insanlığın gelişimine katkı sunmak, herkes için deneyime dayalı bilginin, kültür ve değerlerin paylaşımını sağlamak amacıyla kurulmuş toplum yararına bir organizasyondur.

Vakfımız amaçlarına uygun olarak, küresel düzeyde kültürel iş birliğinin geliştirilmesi, sosyal, mesleki ve kültürel eğitimin yaygınlaştırılması amaçlarıyla çalışmalar yapmaktadır. Yeni nesil eğitim organizasyonlarının yaygınlaşmasına ilgi duyan vakfımız, yaşamla bağı yüksek olan bu yeni eğitim kurumlarında deneyim bilgisine dayalı eğitim yöntemlerinin geliştirilmesi için çalışmalar yürütmektedir.

İnsanlığın ve dünyamızın geleceğine duyarlı, eskiye ait kalıplardan kurtulmuş, barışçı değerleri destekleyen misyonumuzla, çok kültürlü uygarlığın gelişimi için eğitim çalışmalarını hayata geçiriyor, etkinlikler düzenliyoruz.

Biliyoruz ki, yarın bugünden inşa edilir. Geleceğimizi, dünyamızı, doğamızı daha yaşanabilir kılmak, insanlığa yakışır bir şekilde geliştirmek için bizlere katılın. Değişimin bir parçası olun.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Can Bilgili
Başkan / WEC Foundation, LLC

reklam