Kullanım ve hizmet koşulları

Kullanım ve hizmet koşulları

Bu Sitenin kullanımı, kullanım koşullarına tabidir. Bu siteyi kullanarak Kullanım ve Hizmet Koşullarımızı kabul etmiş olursun.

Yasal haklarınız ve çözüm yollarınız ile ilgili önemli bilgiler içerdiğinden bu hizmet koşulları sözleşmesini dikkatlice okumanı öneririz.

Daha fazla bilgiye ihtiyaç mı duyuyorsun?

Üst düzey deneyimleri ilk elden öğrenirsin

Farklı ülke ve kültürleri yakından tanırsın

Küresel bir topluluğun üyesi olursun

Kişisel kariyerin için gerçek bir fark yaratırsın

WORLD EXPERIENCE CAMPUS WEB SİTESİ

GENEL KULLANIM ŞARTLARI VE HİZMET SÖZLEŞMESİ

01 Ocak 2019 Salı

 

YASAL HAKLARINIZ VE ÇÖZÜM YOLLARINIZ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERDİĞİNDEN LÜTFEN BU HİZMET KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİ DİKKATLİCE OKUYUN.

 

1. GİRİŞ

World Experience Campus alanında önde gelen kurum ve kişilerle iş birliği içinde deneyime dayalı bilgiyi sana ulaştıran küresel bir eğitim organizasyonudur. Bizler, dünyanın her yerinde yaşanan etkileyici deneyimleri ve bu deneyimlere dayalı bilgiyi öğrenmeni, farklı ülke ve kültürlerin uygulamalarını yakından tanımanı ve geleceği yakalamanı istiyoruz. Bu amaçla küresel kariyer amaçlarına özgü eğitim programları geliştiriyor ve hazırlıyoruz. Alanında önde gelen eğitim yöneticileri, üst düzey kurumların temsilcileri, yetkin konuşmacılar, danışmanlar, program paydaşları ve daha birçok farklı uzmanın katkısıyla hazırlanan programlarımızla, uluslararası iş ve sosyal ağlara girme fırsatı sunuyoruz. Farklı eğitim disiplinlerine göre oluşturduğumuz benzersiz eğitim içerikleriyle ilgili bilgileri, açık programları ve küresel dolaşım fırsatlarını web sitemizden edinebilirsin. Seni World Experience Campus üyesi olarak görmekten mutluluk duyuyoruz. Aşağıda yer alan Genel kullanım şartları World Experience Campus kullanımının ve verdiğimiz hizmetlerin yasal çerçevesini çizmektedir. Dolayısıyla genel kullanım şartlarını dikkatle okumanı rica ederiz.

World Experience Campus global ve ülke web siteleri üzerinden üyelerine deneyime dayalı bilgiyi sağlayan bir eğitim organizasyonudur. Üyeler seçmiş oldukları eğitim veya abonelik paketlerinin sınırları dâhilinde hizmetlerden faydalanabilir, yüz yüze, yerinde veya web sitesi üzerinden eğitimler alabilir, WEC LMS üzerinden video anlatımlar, soru çözümleri, konu testleri, rehberlik eğitimleri ve yayın hizmetlerine erişebilirler. World Experience Campus haber vermeksizin içeriklerde ve hizmetlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. World Experience Campus, sahibi olduğu web sitesi adresleri üzerinden sunulan her türlü hizmet ve programa ilişkin tüm haklar World Experience Campus Foundation LLC’ye aittir. Web sitesi kullanıcıları veya ziyaretçileri World Experience Campus izni olmaksızın, sunulan hizmet kapsamındaki içerikleri işleme, yayma, çoğaltma; temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletme, yayma, kiralama vb. gibi hiçbir hakka kesinlikle sahip değildir.

2. KAPSAM

2.1 Sözleşmenin tarafları ve konusu

Bu Hizmet Koşulları Sözleşmesi (bu “Sözleşme”):

Seninle,

World Experience Campus Foundation, LLC, a Delaware limited liability company (“WECHUB”) tarafından Türkiye ülke temsilciliği olarak yetkilendirilmiş olan

Stratejik İletişim ve Medya Yapım Hizmetleri Ltd. Şti

arasında imzalanmıştır ve bu web sitesini (“Site) kullanmaya başladığın tarihten ya da elektronik kabul tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Sözleşmenin konusu World Experience Campus (aşağıda genel biçimde WECHUB olarak adlandırılacak) adı altında tr.wechub.org web sitesinden veya mobil uygulamalar üzerinden erişilecek hizmetlerin (ayrı ayrı ve birlikte “hizmetler”) ücretli veya ücretsiz kullanımıdır. Hizmet Sözleşmeleri ve ek politikalar, belirli Hizmetler için geçerlidir ve bu Sözleşme’ye ek olarak (yerine değil) uygulanır. Hizmet Sözleşmesi hükümleri ile bu Sözleşme hükümleri arasında bir uyuşmazlık olması durumunda, geçerli Hizmet Sözleşmesi’nin hükümleri geçerli olacaktır. Hizmetlerimize mobil uygulama üzerinden erişmek istemen halinde www.wechub.org sayfamızdan mobil cihazınız ve bu cihazın işletim sistemi için hizmetimizin olup olmadığını lütfen kontrol et.

“WECHUB”, “Biz”, “bizi” veya “bizim” terimleri World Experience Campus Foundation, LLC tarafından ülke temsilciliği olarak World Experience Campus Turkey adıyla yetkilendirilmiş olan Stratejik İletişim ve Medya Yapım Hizmetleri Ltd. Şti. anlamına gelir. “Siz”, “Sizin”, “Kullanıcı”, “Üye” veya “Müşteri” terimleri bu Sözleşmeyi kabul eden, hesabınıza erişimi olan veya Hizmetleri kullanan herhangi bir birey ya da tüzel kişiyi ifade eder. Bu Sözleşmedeki hiçbir hükmün, herhangi bir üçüncü taraf hakkı veya avantajı sağladığı kabul edilmeyecektir.

2.2 Sözleşmeye taraf olma şartları

Bu Site ve Hizmetler yalnızca ilgili yasalar çerçevesinde yasal açıdan bağlayıcı sözleşmeler yapabilecek bireyler (“Kullanıcılar”) tarafından kullanılabilir. Kullanıcı hesabı oluşturmak ve WECHUB hizmetlerinden yararlanmak için 18 yaşını doldurmak ve tam ehliyetli olmak gerekmektedir. WECHUB, sadece tüketicilerin kullanımına yöneliktir. Hukuki tanıma göre tüketici, ticari veya serbest mesleğin uygulanması gibi bir amaç taşımayan hukuki işlem yapan gerçek kişidir. WECHUB’ın anlaşmalı çalıştığı ve izin verdiği iş ortakları dışında, ne şekilde olduğuna bakılmaksızın herhangi bir ticari amaçla kullanımı kesinlikle yasaktır.

Bu Sözleşme’yi bir tüzel kişi adına kabul ediyorsan, bu Sözleşme’de yer alan şartlar ve koşullar için bu tüzel kişiyi bağlayıcı yasal yetkiye sahip olduğunu beyan ve kabul edersin; bu durumda “sen”, “Kullanıcı” veya “müşteri” terimi bu tüzel kişi anlamına gelir. Bu Sözleşme’ye ilişkin elektronik kabulünden sonra WECHUB söz konusu tüzel kişiyi bağlayıcı yasal yetkiye sahip olmadığını tespit ederse ödeme yükümlülükleri de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın bu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerden kişisel olarak sorumlu tutulacaksın. WECHUB, şirketin yetkili bir temsilcisinden geldiğinde inandığı talimat, bildirim, belge veya yazışmaya güvenmesi nedeniyle meydana gelebilecek hiçbir kayıp veya hasardan yükümlü olmayacaktır. Bu talimatın, bildirimin, belgenin veya iletişimin gerçekliğine ilişkin makul düzeyde şüphe söz konusuysa, WECHUB ek kimlik doğrulama işlemi yapmanı gerektirme hakkını saklı tutar (ancak sorumluluk almaz).  Ayrıca işlemler için taraf olduğunu, temsilci olarak işlem yapan herhangi birinin ve hesabını veya Hizmetleri kullanan herhangi birinin taraf olduğu bu Sözleşme şartlarına tabi olduğunu kabul edersin.

2.3 Ek şartlar

Münferit WECHUB hizmetleri için yukarıda bulunan şartlara ek şartlar ve kurallar getirme hakkımızı saklı tutmakla beraber böyle bir durumda değişikleri zamanında bildireceğimizi de beyan ederiz.

2.4 Tarafların Sorumlulukları

WECHUB Sorumlulukları:

WECHUB, taahhüt etmiş olduğu hizmetleri en üst kalitede ve kesintisiz biçimde sunmaktan sorumludur.

WECHUB, teknik zorunluluklardan, bakım yahut yenileme işlemlerinden, telefon şebekesinden, servis sağlayıcıdan ve elektrik kesintilerinden dolayı hizmetin verilmesinde yaşanabilecek aksaklıklardan dolayı sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı hesabı oluşturarak üye olmuş herkes, WECHUB’ın tanıtım, promosyon gibi amaçlarla kendisine yönelik olarak tanıtım ve promosyon faaliyetlerinde bulunabileceğini, bunun için WECHUB’ın herhangi bir izin almak zorunda olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

WECHUB, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirebilir, maddeleri iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Sözleşmede bu şekilde bir değişiklik olması halinde ÜYE bu değişikliklere ilişkin “KABUL EDİYORUM” butonunu tıklamak suretiyle bu değişikliği onaylamalıdır.

WECHUB, sunduğu hizmetlerin ücretlerinde istediği zaman, istediği biçimde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Böyle bir değişiklik yapılması halinde ÜYE bu değişikliklere bir itirazının olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

WECHUB, hizmetleri sunduğu web sitesine ait alan adını ve web sitesinin görünümünü ve içeriğini her zaman için değiştirme hakkını saklı tutar. ÜYE, alan adı veya web sitesinin görünümünde veya içeriğinde yapılacak değişikliklere bir itirazının olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üyenin Sorumlulukları

Üye; WECHUB’dan yararlandığı sırada, formlarda yer alan tüm bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, böyle bir durumda WECHUB’ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, WECHUB’ın sunduğu hizmetleri alması dolayısıyla WECHUB tarafından elde edilen bilgilerin tamamen kendi rızası ile elde edilmiş olduğunu, üye bilgisayarının yaratacağı arızalar, bilgi ve veri kaybı ve diğer herhangi bir kayıptan WECHUB’ın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, işbu sözleşme hükümlerine ve WEC tarafından yayınlanmış kurallara aykırı hareket ettiği takdirde, WECHUB’ın üye adı ve şifresini iptal ederek ve her türlü teknik önlemi almak suretiyle kendisini sistem dışına çıkarabileceğini ve işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak herhangi bir tazminat ödeme zorunluluğu olmadan feshedebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, şifre ve üye adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, şifreyi ve üye bilgilerini herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal WECHUB’ı haber vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, deprem, yangın, sel gibi tabii afetler veya savaş, terör eylemleri gibi sebeplerle, ya da internet altyapısı, veri hatları gibi ağ iletişim altyapısına dayalı unsurlarda meydana gelebilecek ve WECHUB’ın elinde olmayan sebeplerle hizmetin aksaması veya verilememesi durumunda WECHUB’ın herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını, herhangi bir nam altında WECHUB’tan tazminat veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, almış olduğu içerik hizmetlerini kullanması veya indirmesi sebebiyle sistemine herhangi bir zarar geldiğini, indirilen içerikten dolayı sistemine virüs, truva atı gibi kötü amaçlı kodların bulaştığını öne sürerek WECHUB’tan herhangi bir tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunamaz.

Üye, WECHUB’ın sunduğu hizmetleri alması dolayısıyla WECHUB tarafından elde edilen bilgilerin tamamen kendi rızası ile elde edilmiş olduğunu, üye satın aldığı hizmetleri görüntüleyebilmesi için gerekli olan yazılımların (örneğin Flash Media Player) lisanslı olduğunu, lisansız yazılımların kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir sorundan WECHUB’ın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye WECHUB tarafından sunulan hizmetlerle ilgili yine WEC web sitelerinde ilan edilmiş WEC El Kitabı (WEC Handbook) kurallarına uyacağını kabul ve taahhüt eder.

Üye WECHUB tarafından sunulan hizmetlerle ilgili olarak yine WEC web sitelerinde hizmete özel olarak açıklanmış tüm kurallara ve hizmet koşullarına uyacağını kabul ve taahhüt eder.

3. HİZMETLER VE ÜCRETLER

WECHUB’ta bulunan ve kullanımına sunulan hizmetlerin kapsamı, WECHUB web hizmetlerini ücretli veya ücretsiz olarak kullanmana bağlı olarak değişir. WECHUB hizmetlerinden yararlanman için sana ücretsiz bir web sitesi üyelik hakkı tanınır. Onaylaman ile birlikte hizmetlerimize ilişkin tüm işlemleri, kişisel üyelik sayfan üzerinden gerçekleştirirsin.

WECHUB web sitesini ücretsiz kullanman halinde sadece belirli işlevlere ve bilgilere erişebilirsin. Eğer Premium üye olmak için abonelik kapsamında veya ödeme ile belirli bir hizmet satın alırsan, daha geniş kapsamlı hizmetlere ve işlevlere sahip olursun. Premium üyelik ve fiyatlandırma modellerine ve bunların hangi hizmetleri kapsadığına dair güncel bilgilere WEC global veya ülke web sitesi üzerinden ulaşabilirsin. WECHUB eğitim hizmetleri program paketleri olarak sunulmaktadır ve her programın içeriği ve sunduğu hizmetler değişmektedir. Program paketlerine ilişkin hizmet içeriklerini ve her program için kayıt koşullarına ilişkin bilgileri her programın tanıtım sayfasında görebilirsin. Lütfen içerikleri dikkatlice oku. Programı satın alman durumunda bu hizmetleri ve koşulları kabul ettiğinizi bilmelisin.

WECHUB üzerinde yer alan tüm fiyatlar, sunulan hizmetlerin vergiler dahil fiyatlarıdır.

ÜCRETLENDİRME

3.1 Seçmiş olduğun eğitim hizmet paketine göre, WECHUB tarafından sunulan hizmet bedellerini Kredi kartı, havale ve diğer ödeme kanalları aracılığıyla ödemeyi, bu ödemeyi yapmadıkça WECHUB’ın sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt edersin.

3.2 WECHUB’ın hizmetinden yararlanabilmek için sitede açıklanmış olan teknik donanım ve uygulamaların bilgisayarında bulunduğunu ve bunların eksikliği nedeniyle WECHUB hizmetlerinden yararlanamama durumunda, WECHUB’ın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, herhangi bir nam altında WECHUB’tan tazminat talep etmeyeceğini veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt edersin.

3.3 WECHUB, özel ücretsiz, indirimli, ön ödemeli, taksitli, sonradan ödemeli vb. kampanyalar düzenleyebilir veya belli bir süre ücret tahsil edemese de hizmeti sunmaya devam edip daha sonraki dönemlerde bu ücretin tahsilini toplu halde gerçekleştirebilir. Bu tür durumlarda mail, SMS veya site üzerinde bilgilendirilerek hizmeti kredili biçimde almaya ne kadar devam edeceğin hakkında bilgilendirilirsin. Ücretin tahsili konusunda tarafınızdan gerekli destek istenir.

3.4 Satılan her hizmet için WECHUB tarafından ilgili kanunlara uygun olarak fatura kesilir.

3.5 Eğitim program paketini iraden ile belirlediğini kabul ederiz. Paketin ücretlendirmesi doğrultusunda, hizmet aldığın sürece yükümlülüklerini zamanında ve tam olarak yerine getireceğini kabul ve taahhüt edersin.

SÜRESİ BİTEN HİZMETLER; KULLANIM SONU İLKESİ

WECHUB herhangi bir neden olmaksızın, önceden bildirimde bulunmaksızın ve herhangi bir zamanda hizmetlerin sunulmasını veya sağlanmasını durdurma hakkına sahiptir. WECHUB tüm hizmetlerinin kullanım süresini en üst düzeye çıkarmak için büyük çaba sarf etmektedir ancak sunduğumuz bir hizmetin süresi bitebilir veya Kullanım Sonu (“EOL”) süresi gelebilir. Bu durumda, WECHUB EOL tarihinden itibaren o hizmeti desteklemez.

Bildirim. Sunmuş olduğumuz eğitim programları belirli katılımcı sayısı koşullarını içermektedir. Bir program ilan edilmiş program katılımcı sayısına erişmediği taktirde açılmayabilir. Bu durumda programa kayıt yaptırmış adaylara bildirim yapılır ve program için yaptıkları ödemeler iade edilir veya adaylara aynı programın ileri bir dönemde açık olan başka bir tarihi teklif edilebilir. Adaylar kabul ederlerse kayıtları ileri tarihe alınır. Aksi halde yaptıkları ödemeler iade edilir. Bundan dolayı kayıt yaptırmış katılımcıların herhangi bir hakkı bulunmaz. Ayrıca WECHUB web siteleri üzerinden alınmış abonelik hizmetlerinde, süre bitiminde abonelik yenileme teklifi yapılır. Eğer yenileme gerçekleşmezse süre bitiminde hizmet bitirilir ve elektronik ortam üzerinden üyeye gerekli bilgilendirme yapılır.

Yükümlülük Olmaması. WECHUB olarak sunabileceğimiz veya erişim verebileceğimiz her türlü Hizmetin değiştirilmesi, askıya alınması veya sona erdirilmesi ile ilgili olarak size veya üçüncü bir tarafa karşı hiçbir yükümlülüğümüz olmayacaktır.

4. SAĞLIK DURUMUN

Sağlığa, ileri yaş ve bedensel engele dayalı bir sorununuz nedeniyle hizmetlerimizi almamanız gerekiyor ya da seyahat engeliniz bulunuyorsa lütfen hizmetlerimizden yararlanmayınız. Eğer hizmetlerimizi buna rağmen satın alıyorsanız, sorumluluk tamamen kendinize aittir.

5. KULLANICI HESABI VE ÜYELİK

5.1 Kayıt işlemi

WECHUB hizmetlerinden yararlanman için WEC web sitesine kaydolman ve bir kullanıcı hesabı oluşturman gerekmektedir. Bu işlemi tamamladığınızda WEC üyesi olarak işlemlerini üyelik sayfan üzerinden gerçekleştirebilirsin. Birden fazla WECHUB Hizmeti kullanmak istiyorsan bile, yalnızca bir kullanıcı hesabı açman yeterlidir. Bu işlemleri doğrudan WEC global ve ülke web siteleri üzerinden veya mobil uygulamalarımızdan birini kullanarak yapabilirsin.

WECHUB tarafına, Hesabınızı oluşturduğunuz tarihte ilettiğiniz tüm bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu ve Hesap bilgilerini doğru, güncel ve eksiksiz tutacağını beyan ve garanti edersin. WECHUB Hesap bilgilerinin yanlış, gerçeği yansıtmayan, geçmiş tarihli veya eksik olduğunu düşünme nedenine sahipse, WECHUB, takdir yetkisi kendine ait olmak üzere, Hesabını askıya alma veya feshetme hakkına sahiptir. Tarafınızca yetkilendirilmiş olsun veya olmasın hesabında gerçekleşen etkinliklerin sorumluluğu yalnızca sana aittir ve müşteri numaran/giriş bilgilerin, şifren, Ödeme Yöntemlerin (bu sözleşme kapsamında açıklandığı üzere) ve kullanıcı PIN kodun da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın Hesap bilgilerinin güvenliğini sağlaman gerekir. Güvenlik nedenleri ile WECHUB her bir hesabın için parolanı ve müşteri kimliğini en az altı (6) ayda bir değiştirmeni önerir. Güvenlik ihlali veya hesabının yetkisiz kullanımı durumunda WECHUB tarafını derhal bilgilendirmelisin. WECHUB, Hesabının yetkisiz kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek hiçbir zarardan sorumlu olmaz. Ancak tarafınca veya yetkili ya da yetkisiz bir kişi tarafından kaynaklanıp kaynaklanmadığından bağımsız olarak Hesabının neden olduğu, WECHUB veya diğerlerinin uğradığı kayıptan sen sorumlu tutulabilirsin.

WECHUB’ın yazılı izni olmadan, kullanıcı adında bulunan etki alanı adları veya web URL’lerinin kullanımına izin verilmez. Kayıt işlemleri sırasında sana genel kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını kabul edip etmediğini soracağız. Kayıt işlemlerinin ardından güvenlik gerekçesi ile sana Hesabı Onayla seçeneğini tıklayarak kayıt işlemini doğrulayacağın bir email göndereceğiz ancak bu onaydan sonra kayıt işlemi tam olarak tamamlanmış olacak.

Hesabının onaylanması ile birlikte WECHUB hizmetlerine ilişkin işlemlerini yönetmen amacıyla WEC site üyeliği edinir ve üye sayfan üzerinden işlemlerini yapabilirsin. Dilersen bu site üyeliğini Premium Üyelik seviyesine çıkarabilirsin. Site üyeliği ve Premium üyelik ile ilgili bilgilendirmeyi WEC global ve ülke web siteleri üzerinden edinebilirsin.

5.2 Genel Davranış Kuralları

Bu sözleşmeyi kabul ederek, şunları beyan ve kabul edersin:

5.2.1 Gönderdiğin içerikler dahil olmak üzere bu Site ve Hizmetleri kullanımın, bu Sözleşme, Hizmetleri için geçerli olabilecek tüm geçerli Hizmet Sözleşmeleri veya politikaları ve ilgili tüm yerel, eyalet, ulusal ve uluslararası yasalara, kurallara ve düzenlemelere uygun olacaktır.

5.2.2 Kullanıcı İçeriği veya önceden açıkça yazılı onayını almadan herhangi bir Kullanıcı veya başka bir kişi hakkında genel olmayan veya kişisel olarak tanımlanmasını sağlayacak bilgileri toplayamaz veya derleyemezsin (veya başkalarının toplamasına veya derlemesine izin veremezsin).

5.2.3 Bu Siteyi veya Hizmetleri (WECHUB tarafından takdir yetkisi kendinde olarak belirlenme şartıyla) aşağıdaki şekillerde kullanamazsın:

– Yasa dışı amaçları veya yasa dışı faaliyetlerin yapılmasını teşvik eden;

– Çocuk pornografisinin veya çocuk istismarının tanıtımını yapma, buna teşvik etme veya bu türde faaliyette bulunma;

– Terörü, insanlara, hayvanlara veya mülklere karşı şiddeti destekleyen, teşvik eden veya içeren;

– Spam ya da izinsiz toplu e-posta ya da bilgisayar veya ağ korsanlığı veya saldırısı konularını teşvik eden veya bu faaliyetlerde bulunan;

– Ryan Haight Online Eczacılık Tüketici Koruma Yasası 2008 veya benzer bir mevzuatı ihlal etme ya da geçerli reçete olmadan reçeteli ilaçların satışının veya dağıtımının tanıtımını yapma, buna teşvik etme veya bu tür faaliyette bulunma;

– 2017’nin Çevrimiçi Seks Ticareti Yasası’nı veya benzer yasal düzenlemeleri ihlal etme veya fuhuş ve/veya seks kaçakçılığını teşvik etme veya kolaylaştırma;

– Başka bir Kullanıcının veya başka bir kişi veya kurumun fikri mülkiyet haklarını ihlal eden;

– Başka bir Kullanıcının veya başka bir kişi veya kurumun gizlilik veya aleniyet hakkını ihlal eden veya başka bir Kullanıcıya veya başka bir kişi veya kuruma karşı olan gizlilik yükümlülüğünü ihlal eden;

– Bu Sitenin veya bu Sitede yer alan Hizmetlerin çalışmasını etkileyen;

– Herhangi bir yazılımın veya donanımın işlevini bozmak, zarar vermek veya sınırlamak üzere tasarlanmış veya bunları yapabilecek özelliklere sahip virüs, solucan, hata, Truva atı veya benzeri kod, dosya veya program içeren veya bunları yükleyen veya

– WECHUB veya WECHUB Hizmetleriyle ilgili olarak hatalı veya yanıltıcı ifadeler veya doğrulanmamış ya da karşılaştırmalı iddialar içeren.

5.2.4 WECHUB tarafından açıkça yetki verilmediği sürece bu Site veya Hizmetleri kopyalayamaz veya herhangi bir ortamda dağıtamazsın.

5.2.5 Bu Siteyi veya bu Sitede yer alan Hizmetleri veya ilgili teknolojileri değiştiremezsin.

5.2.6 WECHUB İçeriklerine veya Kullanıcı İçeriğine Sitenin kendisi veya WECHUB tarafından belirlenebilecek olan yolların haricinde başka bir teknolojiyle veya yöntemle erişemezsin.

5.2.7 Gerektiğinde kullanabilmek için tüm Kullanıcı İçeriklerinizi yedeklemeyi kabul edersin. WECHUB herhangi bir Hesabı veya Kullanıcı İçeriğini yedekleme garantisi vermez, siz de Kullanıcı İçeriğinizi kısmen veya tamamen kaybetme riskinizin olduğunu kabul edersin.

5.2.8 WECHUB tarafından önceden açıkça izin verilmediği sürece ilgili herhangi bir WECHUB teknolojisi de dahil olmak üzere Hizmetlerin ticari bir amaçla yeniden satışını yapmayacak veya Hizmetleri bu amaçla sağlamayacaksın.

5.2.9 Bu Sitenin veya bu Sitede yer alan Hizmetlerin güvenlikle ilgili özelliklerine müdahale etmemeyi, devre dışı bırakmamayı veya başka türlü kurcalamamayı (WECHUB İçeriğini veya Kullanıcı İçeriğini kullanmayı veya kopyalamayı engelleyen veya sınırlayan özellikler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) veya bu Sitenin ya da bu Sitede yer alan Hizmetlerin, WECHUB İçeriğinin veya içindeki Kullanıcı İçeriğinin kullanımını sınırlayamazsın.

5.2.10 İstendiğinde kimlik doğrulaması için resmi onaylı fotoğraflı kimlik ve/veya resmi onaylı ticari kimlik sağlamayı kabul edersin.

5.2.11 WECHUB tarafının belirli zamanlarda hesabınla ilgili olarak aranabileceğini ve bu aramaların amaçları doğrultusunda, çağrı kaydına tabi olabileceğini ve aynı zamanda geçerli olan tüm yasalara ve buradaki kısıtlama ve yükümlülüklerimize tabi olmak üzere izin verilebilir olarak WECHUB tarafına bu aramaları söz konusu aramayı kaydetmek için onayını alsın veya almasın kaydetmesi için onay verdiğini kabul edersin. Ayrıca, WECHUB’ın bir taraf olduğu herhangi bir yasal kovuşturmada bu tür kayıtların kanıt olarak iletilebileceğini, yasalar tarafından izin verildiği ölçüde, kabul ve beyan edersin. Ayrıca, telefonunu veya cep telefonu numaranı sağlayarak, WECHUB tarafından veya adına, otomatik arama sistemi tarafından başlatılan ve/veya yapay veya önceden kaydedilmiş bir ses kullanan pazarlama çağrılarını kabul etmektesin. Onay vermenin WECHUB’tan ürün veya hizmet satın almanın koşulu olmadığını anlarsın. Cep telefonunun numarasını vererek, otomatik telefon arama sistemi tarafından WECHUB’tan veya adına gönderilebilen pazarlama kısa mesajlarını almayı onaylarsın. Onay vermenin WECHUB’tan ürün veya hizmet satın almanın koşulu olmadığını anlarsın. Mesaj ve veri fiyatları uygulanabilir.

6. SÖZLEŞMENİN KURULMASI

6.1 WEC Global ve Ülke Web adresleri üzerinden online kayıt

Bu web sitesi dahil, WEC global ve ülke web siteleri üzerinden online kayıt ile WEC üyesi olman durumunda aramızdaki sözleşme kayıt işlemlerinin tamamlanmasından itibaren kurulmuş olur.

6.2 Mobil uygulamalar yolu ile kayıt

WECHUB kayıt işlemi, mobil uygulamalar üzerinden yapıldığında sözleşmenin kurulması her mobil uygulama sağlayıcının kendi kurallarına bağlı olur. Genel olarak uygulamayı yükle seçeneğinin tıklanması ve gerekli ise şifrenin girilmesi ile sözleşme kurulmuş olur. Lütfen bu halde dahi WECHUB hizmetlerinden yararlanmak için ücretsiz bir kullanıcı hesabı oluşturulması gerektiğini unutma.

6.3 Ücretli bir ek hizmetin alınması veya abonelik halinde sözleşmenin kurulması

Bireysel ek hizmetlerini tek seferde veya hizmetin sunduğu ödeme koşullarına göre ödeme yaparak veya aboneliğinin kapsamına alarak edinebilirsin. İlgili ek hizmetler ile sözleşme WEC global ve ülke web siteleri üzerinden “Kayıt Ol” yazılı veya benzeri bir alanın tıklanarak seçilmesi ve ödeme bilgilerinin başarıyla tam bir şekilde girilmesi yolu ile gerçekleşir. Ek hizmeti mobil uygulama üzerinden edindiğin takdirde sözleşme uygulama üzerinden satın alma çerçevesinde “Kayıt Ol” yazan veya bir benzeri alanın tıklanılması ve gerekli olduğu hallerde üyelik şifreni girmen ile gerçekleşmiş olur.

6.4 Giriş hatalarının düzeltilmesi

Ek bir hizmet veya aboneliği online olarak web sitemiz üzerinden satın almak istemen halinde, ödeme bilgilerini başarıyla girene kadar yaptığın işlemi yarıda keserek yanlış girilmiş herhangi bir hatalı bilgiyi düzeltmen mümkün olmaktadır. Ayrıca üye sayfanın oluşması ile birlikte bilgilerini düzenli olarak güncelleyebilirsin. Ek bir hizmet veya aboneliği mobil uygulama üzerinden satın alman halinde ise, sana ödemeye veya faturalandırmaya dair herhangi bir soru sormayız zira bu durumda mobil uygulama sağlayıcın üzerinden hizmetimizi satın alırsın. Herhangi bir kayıt hatasını düzeltmen gerekmesi halinde lütfen mobil uygulama sağlayıcın ile bağlantıya geç. Ödemelerde gecikmeden doğan diğer hak iddialarımızı saklı tutarız.

7. Süre

7.1 Kullanım sözleşmesi

Tarafına sağlanan üyelik hesabını onaylaman ile aramızda kurulan sözleşme kural olarak süresizdir.

7.2 Ek hizmetler ve abonelikler

Bir kez için satın alınan ek hizmetler, belirli bir süre için sunulmuş olabilir, bu durumda herhangi bir fesih gerektirmeksizin hizmetin süresi dolmasıyla otomatikman yürürlükten kalkar. Aboneliklerimiz, farklı asgari geçerlilik sürelerine sahiptir ve senin veya bizim tarafımızdan fesih işlemi yapılana dek seçilen asgari geçerlilik süresi kadar otomatik olarak uzar. Abonelik süresinin hesaplanmasında WECHUB hizmetinden ve senin bu hizmeti ne ölçüde kullandığından bağımsız olarak takvim süresinin kullanıldığına yanlış anlaşılmalara yol açmamak için lütfen dikkat et.

8. ÖDEME ŞARTLARI

8.1 Ödemelerin tahsil edilmesi

Bedelin tek seferde ödenmesi yolu ile edinilen ek hizmetlerin bedeli sözleşmenin kurulması ile tahsil edilir. Abonelik satın alındığında aboneliğin asgari süresi için geçerli olacak şekilde sözleşmenin kurulduğu tarihte abonelik bedeli peşin olarak tahsil edilir. Bedelin iTunes üzerinden tahsil edildiği hallerde istisnai durum söz konusu olur, zira bu durumda bedel ilgili ödeme zaman diliminin başlamasından 24 saat önce tahsil edilir.

8.2 Temerrüt

Temerrüt sebebiyle ortaya çıkan diğer hak taleplerimizi saklı tutarız.

9. Ödeme yöntemleri

Ücretli hizmetlerimize mobil uygulama ile edindiğin takdirde ödeme ilgili mobil uygulama sağlayıcı üzerinden yapılacaktır. Lütfen mobil uygulama sağlayıcından hangi ödeme yöntemlerinin mümkün olduğuna dair bilgi al. Eğer ücretli hizmetlerimize WEC global ve ülke web sitelerimiz üzerinden edinmen halinde web sitemiz üzerinden ödeme yöntemlerine dair geniş bilgiye ulaşabilirsin. WECHUB, ödemenin kullanıcıdan kaynaklanan bir sebeple gerçekleşmemesi halinde (banka hesabında yeterli bakiye olmaması veya kredi kartının limitinin dolmuş olması gibi) bu durumdan doğan her türlü masrafı kullanıcıdan talep etme hakkına sahiptir. Bu durumun haklı bir gerekçesi olması halinde söz konusu ödeme yönteminin yerine bir başka ödeme yöntemi seçme hakkımızı saklı tutarız.

Ödemenin tarafımızca veya yetkili ülke temsilcilikleri ile anlaşmalı kuruluşlarımızdan biri tarafından alınabileceğini kabul edersiniz. Satın alma sırasında ödemenin Amerika Birleşik Devletleri’nde işlendiği belirtildiyse, işleminiz World Experience Campus Foundation, LLC, tarafından; ödemenin Türkiye’de işlendiği belirtildiyse, işlemin Stratejik İletişim ve Medya Yapım Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yerine getirilecektir. Satın alma işlemi sırasında, ödemenin yukarıda listelenmeyen bir ülkede işleme tabi tutulduğunu tespit ederseniz, işleminiz yerel ödeme hizmeti sağlayıcımızla bağlantılı olan ve açıklanan ülke içindeki bir kuruluş tarafından gerçekleştirilebilir ve Gizlilik Politikamızın hükümlerine tabidir.

ÜCRETLER VE ÖDEMELER

OTOMATİK YENİLEME ŞARTLARI DAHİL GENEL ŞARTLAR

Kayıt Sırasında İstenen Ödeme; Bir programa kayıt işlemini başlatarak kayıt gerçekleştirdiğinde çıkan tüm tutarları ödemeyi kabul edersin. Web sitesinde programa özel olarak açıklanmış olan Geri Ödeme Koşulları ile program tanıtımlarında açıklanmış Ödeme ve İptal Koşullarında aksi belirtilmedikçe, tutarlar için para iadesi yapılmaz.

Fiyat Değişiklikleri. WECHUB herhangi bir zaman fiyatlarını ve ücretlerini değiştirme hakkı olduğunu açıkça ifade eder ve bu değişiklikler bu Sitede online olarak yayınlanacaktır ve size ek bildirimde bulunmaksızın geçerli olacaktır. Abonelik olarak belirli bir süre için satın aldıysan veya edindiysen fiyatlar ve ücretlerdeki değişiklikler, aşağıda ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde söz konusu Hizmetler yenilendiği zaman geçerli olur.

Ödeme Türleri. Hizmete özel herhangi bir anlaşmada yasaklanmadığı sürece Hizmetler için şu “Ödeme Yöntemleri”’nden herhangi birini kullanarak ödeme yapabilirsin: (i) geçerli bir kart ile, (ii) Ön Ödemeli olarak; (iii) uygun şekilde kişisel veya kurumsal banka hesabınızdan bir havale ile veya (iv) PayPal ile. Kayıt sipariş onayı Hesabın için kayıtlı olan e-posta adresine gönderilir. Kayıtlı Ödeme Yöntemin, Hesabında etkin Hizmetlerin varsa geçerli tutulmalıdır.

Ayrıca, ödemenin işleme alınmasının, seçilen ödeme yöntemi türü, seçilen para birimi veya ödeme yönteminde yapılan değişiklikler veya güncellemeler de dahil olmak üzere herhangi bir nedenle değişebileceğini kabul edersiniz.

Para İadesi. Ödeme yöntemine para iadesi yapıldığı durumlarda, WECHUB tarafının para iadesi makbuzu düzenlemesini yalnızca WECHUB tarafının ilk satış sırasında para tahsil edilen Ödeme Yöntemine para iadesi gönderdiğinin onayı olduğunu ve WECHUB tarafının para iadesinin Ödeme Yönteminin kullanılabilir bakiyesine ne zaman yansıtılacağı konusunda herhangi bir denetimi olmadığını kabul edersiniz. Ayrıca, Ödeme Yönteminle ilgili ödeme sağlayıcısının ve/veya bankanın para iadesinin gönderilmesiyle ilgili süreleri belirlediğini ve söz konusu iade gönderim sürelerinin beş (5) iş günü ile bir fatura dönemi hatta daha uzun süreler arasında değişiklik gösterebileceğini kabul edersin.

Ödeme Yöntemine para iadesi yapılması ve Ödeme Yönteminle ilişkili ödeme sağlayıcının, ödeme işleyicinizin veya ödemeyi yapan bankanın para iadesine para iadesinin zamanı veya izin verilen para iadesi sayısı dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir sınır getirmesi halinde, WECHUB karar yetkisi kendine ait olmak üzere para iadesini bazı yargı bölgelerinde, ödeme işleyicisi Ödeme Yöntemine iade yapamıyorsa, banka havalesi şeklinde yapma hakkını saklı tutar. WECHUB ayrıca Ödeme Yönteminin zorunlu kıldığı para iadelerinde sınırlama olmaması durumunda dahi para iadesi isteyen müşteriler için hizmet değişim hakkını saklı tutar.

Aylık Faturalama Tarihi. Bir hizmeti aylık olarak faturalandırılıyorsan, aylık fatura tarihin, Hizmetleri satın aldığınız tarihe göre belirlenecektir. Bu tarih ayın 28’inden sonraysa, fatura tarihin her ayın 28’i olacaktır.

Otomatik Yenileme Şartları. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, otomatik yenileme hizmetlerini kullanımınla ilgili olarak sorunlu, bekleyen sipariş veya bekleyen talimat formlarının basılı kopyalarını veya elektronik sürümlerini ve/veya imzalanmış herhangi bir onayı muhafaza etmez ve bu nedenle böyle bir belgeyi talep üzerine sağlayamayız. WECHUB hesabınıza giriş yaparak otomatik yenileme ayarlarınızı istediğin zaman görüntüleyebilir veya değiştirebilirsin.

HİZMETLERDE KESİNTİ VEYA KAYIP YAŞAMAMAN İÇİN, BELİRLİ SÜRELİ HİZMETLER OTOMATİK YENİLEMEYLE SUNULUR. AŞAĞIDA AÇIKLANAN BU BÖLÜMDEKİ NEDENLER HARİÇ, OTOMATİK YENİLEME, SON HİZMET DÖNEMİNE EŞİT OLAN YENİLEME SÜRESİNİN SONA ERME TARİHİNDE UYGULANABİLİR HİZMETİ OTOMATİK OLARAK YENİLER. ÖRNEĞİN, SON HİZMET SÜREN BİR YIL İSE, YENİLEME SÜREN BİR YIL OLACAKTIR. ANCAK ÖDEME YÖNTEMİ DOSYASINDAKİ ETKİNLİK YENİLEMESİNİN BAŞARISIZ OLMASI DURUMUNDA, WECHUB İŞLEMİN BAŞARIYLA TAMAMLANMASI İÇİN GEREKLİ ORANDA ORİJİNAL ABONELİK DÖNEMİNDEN DAHA KISA BİR SÜRE İÇİN UYGULANABİLİR HİZMETİN YENİLENMESİNİ DENEYEBİLİR.

OTOMATİK YENİLEME SEÇENEĞİNİ DEVRE DIŞI BIRAKMADIĞIN SÜRECE, WECHUB YENİLEME SÜRESİ GELDİĞİNDE OTOMATİK OLARAK GEÇERLİ HİZMETİ YENİLER VE ÖDEMEYİ, İLK HİZMET DÖNEMİN FİYATLARINDAN DAHA YÜKSEK VEYA AŞAĞIDA OLABİLECEĞİNİ KABUL VE BEYAN ETTİĞİN, O ZAMAN GEÇERLİ OLAN WECHUB FİYATLARI ÜZERİNDEN WECHUB HESABINDAKİ ÖDEME YÖNTEMİNDEN ÖDEME ALIR. HİÇBİR HİZMETİN OTOMATİK OLARAK YENİLENMESİNİ İSTEMİYORSAN, YENİLEMEYİ İPTAL ETMEYİ SEÇEBİLİRSİN. BU DURUMDA, HİZMETLERİNİ GEÇERLİ DÖNEMİN SONA ERME TARİHİNDEN ÖNCE MANUEL OLARAK YENİLEMEDİĞİN TAKDİRDE (BU DURUMDA HİZMETLER TEKRAR OTOMATİK YENİLENECEK ŞEKİLDE AYARLANACAKTIR), HİZMETLERİN O TARİHTE SONA ERER. DİĞER BİR DEYİŞLE, HİZMETİ İPTAL ETMEYİ SEÇERSEN VE HİZMETLERİNİ SONA ERMEDEN ÖNCE MANUEL OLARAK YENİLEMEZSEN, HİZMETLERİNDE KESİNTİ VEYA KAYIP YAŞAYABİLİRSİN VE WECHUB BUNUNLA İLGİLİ OLARAK SANA VEYA ÜÇÜNCÜ BİR TARAFA KARŞI SORUMLU OLMAZ.

AYRICA, WECHUB KREDİ KARTI SAĞLAYICIN TARAFINDAN DESTEKLENEN (VE SONUÇ OLARAK BANKANIN KATILIMINA BAĞLI OLAN) “TEKRAR EDEN FATURALANDIRMA PROGRAMLARI” VEYA “HESAP GÜNCELLEME HİZMETLERİ”NE KATILABİLİR.  MEVCUT ÖDEME YÖNTEMİNDEN ÖDEME ALAMAZSAK, KREDİ KARTI SAĞLAYICIN (VEYA BANKAN) KREDİ KARTI NUMARANDAKİ VE/VEYA GEÇERLİLİK TARİHİNDEKİ GÜNCELLEMELERİ BİZE BİLDİREBİLİR VEYA BİZE BİLDİRİMDE BULUNMADAN BİZİM ADIMIZA YENİ KREDİ KARTINDAN OTOMATİK OLARAK ÇEKİM YAPABİLİR. TEKRAR EDEN FATURALANDIRMA PROGRAMLARI GEREKLİLİKLERİ İLE DOĞRULTULU OLARAK, KREDİ KARTI NUMARANDAKİ VE/VEYA GEÇERLİLİK TARİHİNDEKİ BİR DEĞİŞİKLİK BİZE BİLDİRİLİRSE, WECHUB SENİN ADINA ÖDEME PROFİLİNİ OTOMATİK OLARAK GÜNCELLER. WECHUB GÜNCELLENEN KREDİ KARTI BİLGİLERİNİ İSTEYECEĞİMİZİ VEYA ALACAĞIMIZI GARANTİ ETMEZ. (İ) HİZMETİ İPTAL ETME VE (İİ) İLİŞKİLİ ÖDEME YÖNTEMLERİNİZİN GÜNCEL VE GEÇERLİ OLMASINI SAĞLAMA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAKSIZIN HESAP AYARLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNE VE KORUNMASINA İLİŞKİN TEK SORUMLULUĞUN SANA AİT OLDUĞUNU BEYAN VE KABUL EDERSİN. AYRICA BUNU YAPAMAMANIN HİZMETLERDE KESİNTİYE VEYA KAYBA NEDEN OLABİLECEĞİNİ VE WECHUB’IN SANA VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFA KARŞI AYNI KONUYLA İLGİLİ OLARAK SORUMLU TUTULMAYACAĞINI BEYAN VE KABUL EDERSİN.

Herhangi bir nedenden dolayı WECHUB Ödeme Yönteminden sunulan Hizmetler için ödemen gereken tutarın tamamını tahsil edemezse veya WECHUB geri ibraz, iptal, ödeme itirazı bildirimi alır veya daha önceden Ödeme Yönteminden tahsil ettiği bir ücret için ceza ödemek zorunda kalırsa, WECHUB tarafının ödemeyi almak için veya Hizmetlerin anında iptal edilmesi dahil olmak üzere tüm makul yasal yollara başvurabileceğini kabul edersin. WECHUB aynı zamanda, şunlar için sizden “yönetim” ücretleri” alma hakkını saklı tutar: (i) WECHUB’ın normal Hizmetler kapsamı dışında gerçekleştirebileceği görevler, (ii) WECHUB’ın Hizmetleri sunarken meydana gelebilecek ek zaman ve/veya masraflar ve/veya (iii) WECHUB tarafından yalnızca kendi takdirine bağlı olmak kaydıyla, bu Sözleşmeye uymaman. Tipik yönetim ve işlem ücreti senaryoları aşağıdakileri kapsar ancak bunlarla sınırlı değildir: (i) ek kişisel zaman veya ilgi gerektiren müşteri hizmetleri sorunları; (ii) WECHUB tarafından senin, bankanın veya Ödeme Yöntemi işleyicinin neden olduğu geri ibrazlar veya diğer ödeme itirazların sonucu olarak ödenen Hizmet ücretleri dahil olmak üzere tüm masraf ve ücretlerin tazmin edilmesi. Bu yönetim ücretleri ve işlem ücretleri WECHUB ile kayıtlı Ödeme Yöntemine faturalandırılır.

WECHUB çeşitli para birimlerinde fiyatlandırma sunabilir. İşlem, seçilen para biriminde işlenecek ve ödeme işlemi sırasında görüntülenen fiyatlandırma, ödeme için gönderilen gerçek miktar olacaktır. Belirli Ödeme Yöntemleri için, Ödeme Yöntemini sağlayan taraf sana banka ekstrende görünen veya ayrı bir miktar olarak yayınlayacağın son miktara eklenebilecek bir dış işlem ücreti veya başka bir ücret talep edebilir. Lütfen Ödeme Yöntemini sağlayan taraf ile ayrıntıları görüşün. Bunlara ek ve seçilen para biriminden bağımsız olarak, bankana ve/veya fatura adresi bölümünde belirtilen ülkeye bağlı olarak Katma Değer Vergisi (“KDV”), Ürün ve Hizmet Vergisi (“GST”) veya diğer yerel ücretler ve/veya vergiler alınabilir.

10. CAYMA HAKKI

Esas itibarı ile tüketicilerin cayma hakkı vardır. Bir programa katılımla ilgili cayma hakkına ilişkin ayrıntılı bilgiler WECHUB web sitesinde Sıkça Sorulan Sorular bölümü ile her programın tanıtım sayfasında, Program Kayıt Koşulları bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

10.1 İptal Politikası

WECHUB site üyeliği ve premium üyelik ile ilgili olarak kullanıcılar, hizmetin aktifleşmesinden itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

Kullanım sözleşmesini 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin fesih hakkına sahipsin. Bu hak, sözleşmenin kurulmasının üzerinden 14 gün geçmesiyle sona erer.

WECHUB üyesi olarak cayma hakkını kullanabilmen için aynı süre içinde bize:

Barbaros Mah. Mor Menekşe Sok. Deluxia Suite No.3 Kat.7 D.93 Ataşehir/İSTANBUL

infoturkey@wechub.org

Sözleşmeyi iptal ettiğine dair beyanını açık bir beyan ile (örn. posta yoluyla gönderilmiş bir mektup, telefaks veya E-posta) bu sözleşmeden cayma kararın hakkında bilgilendirmelisin. Bunun için bu bölümün sonunda bulunan cayma Fesih formu matbusu (PDF, 95 KB) kullanabilirsin, ancak böyle bir mecburiyetin bulunmamaktadır. Cayma hakkının korunması için cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimi cayma süresi sona ermeden önce yapman yeterlidir.

WECHUB eğitim hizmetini içeren programların yalnızca paket olarak satıldığını lütfen göz önünde bulundur. Programlar bölünmez hizmetlerden oluştuklarından dolayı kısmen iptal edilemezler. Programların iptaline ilişkin ayrıntılı bilgiyi WECHUB web sitesi üzerinde yer alan ilgili bölümlerden ve her programa özel olarak program tanıtım sayfalarından edinebilirsin.

WECHUB kullanımıyla ilgili bir sözleşme imzalamış veya bir defaya mahsus ek bir hizmet veya abonelik satın aldıysan, her durumda iptal hakkına sahipsin.

Programların her biri için ücretsiz iptal dönemleri bulunmaktadır. Bu tarihler program tanıtım sayfalarında ilan edilmektedir. Bir programın başvuru dönemi içinde dilediğiniz bir tarihte ücretsiz olarak iptal edebilirsiniz. Program kayıt dönemleri içinde, programın iptali durumunda tarafınızdan tahsil edilecek miktar program tanıtım sayfalarında açıklanmaktadır. Bu bilgileri lütfen dikkatlice okuyunuz.

Cayma hakkının kullanılmasının sonuçları

Sözleşmeyi iptal etmen halinde, programın tanıtım sayfasında açıklanan geri ödeme kurallarına bağlı olarak sana geri ödeme yapmakla mükellefiz. Bu geri ödeme işlemi için açıkça farklı bir talebin olmadığı sürece senin ödeme için seçtiğin yöntemi kullanırız.

CAYMA FORMU

Sözleşmeyi feshetmek istiyorsanız lütfen bu formu doldurunuz ve bize geri gönderiniz.

Alıcı:

World Experience Campus Turkey

Barbaros Mah. Mor Menekşe Sok. Deluxia Suite No.3 Kat.7 D.93 Ataşehir/İSTANBUL

infoturkey@wechub.org

İşbu belge ile şu ürünlerin (*) satın alınmasına/şu hizmetlerin (*) sağlanmasına ilişkin tarafımca/tarafımızca (*) akdedilen sözleşmeyi feshediyorum (feshediyoruz).

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Sipariş tarihi (*) ____________ / Teslim alma tarihi (*) __________________

________________________________________________________

Tüketicinin adı

________________________________________________________

Tüketicinin adresi

________________________________________________________

Tüketicinin imzası (sadece kâğıt üzerinde bildirim durumunda)

_________________________

Tarih

(*) Geçersiz olanın üzerini çiziniz

 

10.2 Cayma hakkının ortadan kalkması

Sözleşmenin, bir hizmetin ifa edilmesine ilişkin olması halinde sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi eksiksiz bir şekilde yerine getirdiğimizde iptal hakkını kaybedeceğini bildiğini ve bunu kabul ettiğini açıkça onaylamandan sonra hizmetlerimizi eksiksiz bir şekilde kullanımına sunmamız ve hizmetimizi ifa etmeye başlamamızla birlikte cayma hakkın ortadan kalkar. Sabit bir bellek üzerinden olmak kaydıyla dijital bir içeriğin teslimatına ilişkin bir sözleşmenin varlığı halinde cayma hakkı, sözleşmenin ifa edilmesine başlanmasıyla birlikte cayma hakkının sona ereceğini bildiğini ve kabul ettiğini açıkça beyanından sonra sözleşmenin ifa edilmesine başlanması ile birlikte sona erer.

11. ÖZEL KAMPANYALAR VE PROMOSYONLAR

WECHUB, devamlı olarak çeşitli indirimler, satış kampanyaları ve promosyonlar (ör. ödül programları) sunar. WECHUB kullanıcıları, kendilerine gönderilen bülten aracılığıyla bu kampanyalar ve kampanyaların durumu hakkında bilgilendirilirler. Bu kampanyalar, WECHUB ürün yelpazesinin kalıcı birer ögesi olmayıp, genelde belli süreler ile sınırlıdırlar. Kampanyalar farklı çalışma koşulları çerçevesinde yürütülürler. Bu koşulları, kampanya hakkında bilgi aldığın veya kampanyaya katıldığın zaman görüntüleyebilir ve indirebilirsin.

12. KUSUR SORUMLULUĞU

12.1 Yasal hükümler

Kusurlu hizmetten kaynaklanan hak taleplerinde ilgili yasal hükümler geçerlidir. Tüketici hakları her durumda saklıdır.

12.2 Garanti

WECHUB, yazılı bir taahhüt ile garanti verdiği istisnai durumlar haricinde, yetkilendirdiği iş ortakları ve paydaşlar ile çalışmalar yaptığı için hizmetleriyle ilgili herhangi bir garanti vermez.

13. SORUMLULUK

13.1 Ücretsiz hizmetlerde sorumluluk

Ücretli hizmetlerde hukuki gerekçeye bakmaksızın kast, ağır ihmal ve garanti edilen bir özelliğin noksanlığı hallerinde yetkilendirdiğimiz Ülke Temsilcilikleri sorumludur. Kast hallerinde sınırsız sorumlu olurken ağır ihmal ve garanti edilen bir özelliğin noksanlığı hallerinde ancak tipik, öngörülebilir zararlardan sorumluluk geçerlidir. Sayılan hallerin dışındakiler için herhangi bir sorumluluk kabul etmemekteyiz.

13.2 Ücretli hizmetlerde sorumluluk

Ücretli hizmetlerde yetkilendirdiğimiz Ülke Temsilcilikleri hangi hukuki gerekçe olduğuna bakılmaksızın kasıt, ağır ihmal veya verilen bir garantinin yerine getirilmemesi hallerinde kural olarak sınırsız sorumludur. Hafif ihmal durumlarında, sorumluluğumuz tipik, öngörülebilir zararları kapsamaktadır. Kusurumuz sonucu oluşan sağlığa, vücut bütünlüğüne veya cana yönelik zararlarda sorumluluğumuz yukarıda sayılmış olan sınırlamalara tabi olmaksızın geçerlidir. Yukarıda sayılanlar dışındaki herhangi bir durum için sorumluluk kabul etmemekteyiz.

13.3 WEC İş Ortakları ve Temsilcilerinin Sorumluluğu

World Experience Campus Foundation LLC, her ülkede faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için ülke temsilcilikleri üzerinden faaliyetlerini yürütür. Yetki verdiği ülke temsilcilikleri, bağlı çalışanlar ve çalıştıkları iş ortakları ile destekçiler ülke kanunlarına göre WEC adına verdikleri hizmetten dolayı doğrudan sorumludur. Yasalar önünde temsilci firma olarak doğrudan sorumlu tutulurlar. WEC global şirketi ülkelerde WEC adına sürdürülen hizmetlerden dolayı hukuki olarak muhatap değildir.

Prensip olarak, ülke temsilcilikleri, iş ortakları ya da paydaşlar ve yetkili kişiler için geçerli olan sorumluluğun tümden ortadan kalkması veya sınırlandırılması halleri bizim için de geçerlidir.

13.4 Hizmet sorumluluğu

WECHUB hizmetlerini ilgilendiren konularda, hukuki konularda her ülkede yetkilendirilmiş ülke temsilciliği sorumludur. Hizmet sorumluluğu kanunundan kaynaklanan hak talepleri yukarıda belirtilen sorumsuzluk halleri ve sorumluluğu sınırlayan hallerin dışında kalarak geçerlidir.

WECHUB’ın kendi bünyesinde karşılayamadığı, dışarıdan (üçüncü şahıslardan) temin ettiği hizmetlerden dolayı sorumluluğu bulunmamaktadır.

BEYAN VE GARANTİ REDDİ

BU SİTEYİ VE BU SİTEDE YER ALAN HİZMETLERİ KULLANIMINIZIN KENDİ RİSKİNİZDE OLDUĞUNU VE BU SİTENİN VE BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLERİN “OLDUĞU GİBİ”, “MEVCUT OLDUĞU SÜRECE” VE “TÜM HATALARIYLA” SAĞLANDIĞINI BEYAN VE KABUL EDERSİNİZ. WECHUB, YETKİLİLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI, ARACILARI VE TÜM ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMET SAĞLAYICILARI HİZMET KULLANILABİLİRLİĞİ, SATILABİLİRLİĞİ, BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUĞU VE İHLAL DURUMUNUN OLMAMASINA YÖNELİK İMA EDİLEN TÜM GARANTİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE YASAL, AÇIK VE ZIMNİ TÜM GARANTİLERDEN FERAGAT EDER.

WECHUB, YETKİLİLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI VE ARACILARI ŞU KONULAR HAKKINDA HERHANGİ BİR BEYANDA VEYA GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR: (I) BU SİTEDEKİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞU, BÜTÜNLÜĞÜ VEYA İÇERİĞİ, (II) BU SİTEYE BAĞLI OLAN (KÖPRÜ VE REKLAMLAR ARACILIĞIYLA VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) SİTELERİN DOĞRULUĞU, BÜTÜNLÜĞÜ VEYA İÇERİĞİ VE/VEYA (III) BU SİTEDE VEYA BU SİTEYE BAĞLI OLAN (KÖPRÜ VE REKLAMLAR ARACILIĞIYLA VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) SİTELERDE YER ALAN HİZMETLER VE WECHUB BU DURUMLAR İÇİN HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜK VEYA SORUMLULUK KABUL ETMEZ.

AYRICA WECHUB YETKİLİLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI VEYA ARACILARI (ÇAĞRI MERKEZİ VEYA MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİLERİ DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) VE ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMET SAĞLAYICILARI TARAFINDAN SUNULAN SÖZLÜ VEYA YAZILI BİLGİLERİN VEYA TAVSİYELERİN (I) YASAL VEYA FİNANSAL TAVSİYE NİTELİĞİNDE OLMADIĞINI VEYA (II) BU SİTE VEYA BU SİTEDE YER ALAN HİZMETLERLE İLGİLİ BİR GARANTİ NİTELİĞİNDE OLMADIĞINI VE KULLANICILARIN BU BİLGİLERE VEYA TAVSİYELERE GÜVENMEMESİ GEREKTİĞİNİ KABUL EDERSİN.

YUKARIDA BELİRTİLEN BEYAN VE GARANTİ REDDİ, YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE UYGULANACAK VE BU SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİ VEYA BU SİTEYİ VEYA BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLERİ KULLANIMININ SONA ERMESİ DURUMUNDA DA GEÇERLİ OLMAYA DEVAM EDECEKTİR.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

HİÇBİR DURUMDA WECHUB, YETKİLİLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI, ARACILARI VE TÜM ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMET SAĞLAYICILARI, ŞU DURUMLARDAN KAYNAKLANABİLECEK OLANLAR DAHİL OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, CEZAİ VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARAR NEDENİYLE SİZE VEYA BAŞKA BİR KİŞİ VEYA KURUMA KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR: (I) BU SİTEDEKİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞU, BÜTÜNLÜĞÜ VEYA İÇERİĞİ, (II) BU SİTEYE BAĞLI OLAN (KÖPRÜ VE REKLAMLAR ARACILIĞIYLA VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) SİTELERİN DOĞRULUĞU, BÜTÜNLÜĞÜ VEYA İÇERİĞİ, (III) BU SİTEDE VEYA BU SİTEYE BAĞLI OLAN (KÖPRÜ VE REKLAMLAR ARACILIĞIYLA VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) SİTELERDE YER ALAN HİZMETLER, (IV) HER TÜRLÜ KİŞİSEL YARALANMA VEYA MADDİ ZARAR, (V) HER TÜRLÜ ÜÇÜNCÜ TARAF DAVRANIŞLARI, (VI) SUNUCULARIMIZA VE/VEYA SUNUCULARIMIZDA DEPOLANAN HER TÜRLÜ İÇERİK, KİŞİSEL BİLGİ, FİNANSAL BİLGİ VEYA DİĞER BİLGİLERE ERİŞİM VEYA BUNLARIN KULLANIMI, (VII) BU SİTEDE VEYA BU SİTEYE BAĞLI OLAN (KÖPRÜ VE REKLAMLAR ARACILIĞIYLA VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) SİTELERDE YAŞANABİLECEK HİZMET KESİNTİSİ, (VIII) BU SİTEDE VEYA BU SİTEYE BAĞLI OLAN (KÖPRÜ VE REKLAMLAR ARACILIĞIYLA VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) SİTELERDE İLETİLEBİLECEK HER TÜRLÜ VİRÜS, SOLUCAN, HATA, TRUVA ATI VEYA BENZERİ, (IX) AŞAĞILAYICI, TACİZKAR, ZARARLI, KÜÇÜKLER VEYA KORUMA KAPSAMINDAKİ SINIFLAR İÇİN ZARARLI, PORNOGRAFİK, X SINIFI, MÜSTEHCEN VEYA DİĞER TÜRLÜ İTİRAZA KONU OLABİLECEK HER TÜRLÜ KULLANICI İÇERİĞİ VEYA İÇERİK VE/VEYA (X) GARANTİ, SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL VEYA EŞDEĞERİ İDDİA TABANLI OLUP OLDUĞUNA VE WECHUB TARAFININ SÖZ KONUSU ZARARLARIN ORTAYA ÇIKABİLECEĞİ KONUSUNDA UYARILMIŞ OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN BU SİTENİN VEYA BU SİTEDE YER ALAN HİZMETLERİN KULLANIMI SONUCUNDA ORTAYA ÇIKABİLECEK HER TÜRLÜ ZARAR VEYA HASAR.

AYRICA, HİÇBİR DURUMDA WECHUB ŞİRKETİNİN TOPLAM SORUMLULUĞUNUN 10,000.00 ABD DOLARINI AŞMAYACAĞINI BEYAN VE KABUL EDERSİNİZ.

YUKARIDA BELİRTİLEN SORUMLULUK SINIRLANDIRMASI, YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE UYGULANACAK VE BU SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİ VEYA BU SİTEYİ VEYA BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLERİ KULLANIMININ SONA ERMESİ DURUMUNDA DA GEÇERLİ OLMAYA DEVAM EDECEKTİR.

TAZMİNAT

WECHUB tarafını ve yetkililerini, yöneticilerini, çalışanlarını,  aracılarını  ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları her türlü hak talebi, talep, masraf, gider, kayıp, yükümlülük veya zarardan (makul avukat ücretleri dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak WECHUB tarafının maruz kaldığı şu durumlara karşı korumayı, savunmayı, tazmin etmeyi ve sorumlu tutmamayı kabul edersin: (i) bu Siteyi veya bu Sitede yer alan hizmetleri kullanımın ve bunlara erişimin; (ii) bu Sözleşmenin hükümlerini veya burada yer alan politika veya sözleşmeleri ihlal etmen ve/veya (iii) fikri mülkiyet veya diğer mülkiyet hakları dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü taraf haklarını ihlal etmen. Bu bölümdeki tazminat yükümlülükleri, bu Sözleşmenin sona ermesi veya feshedilmesi ya da bu Siteyi veya bu Sitede bulunan Hizmetleri kullanımının sona ermesini ya da feshedilmesini takiben devam edecektir.

14. WECHUB İÇERİKLERİNİN KULLANIM HAKKI

Tarafımızdan sunulan hizmetler, hangi hizmetlerimizi edindiğin veya hangi hizmetlerimizin senin için kullanılabilir olduğuna göre değişiklik gösterecek şekilde Fikri Mülkiyet Hukukunca korunan ilgili haklara sahip olduğumuz içeriklerden oluşmaktadır. Bu içeriklere dair ancak sözleşme kuralları çerçevesinde kullanabileceğin, sana hiç bir şekilde ticari bir amaçla kullanamayacağın ve bir başkasına devredemeyeceğin basit bir kullanım hakkı tahsis ediyoruz. Yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için açıkça belirtiriz ki, (WECHUB haricinde başka bir web sayfasında bu içerikleri yayınlamak gibi) içeriklerimizin tarafından dağıtımı, ticari amaçlarla kullanımı veya yayınlanması kesinlikle yasaktır.

16. KULLANICI İÇERİKLERİNE DAİR SORUMLULUK

KULLANICI İÇERİKLERİ

WECHUB ile barındırılan Hizmetler dahil bu Site veya Hizmetlerin bazı özellikleri, Kullanıcıların şunları görüntülemesine, yayınlamasına, paylaşmasına, depolamasına veya yönetmesine olanak tanıyabilir: (a) forum gönderileri ile iletilen fikirler, görüşler, öneriler veya tavsiyeler, bir yarışma ile bağlantılı olarak iletilen içerikler, ürün yorumları veya önerileri veya bir sosyal medya etkinliğine dahil edilecek olan fotoğraflar (“Kullanıcı Gönderimleri”), veya (b) fotoğraflar ve videolar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla edebi, sanatsal, müzikal veya diğer içerikler (Kullanıcı Gönderimleri ile birlikte, “Kullanıcı İçerikleri”). Hesabınız ile iletilen tüm içerikler Kullanıcı Gönderimleri olarak ele alınır. Bu Siteye veya Hizmetlere Kullanıcı İçeriği göndererek veya yayınlayarak, WECHUB tarafına (i) Kullanıcı İçeriğinin sahibi olduğun ve bu içeriği dağıtma hakkına sahip olduğun veya Kullanıcı İçeriğinin telif hakkı veya diğer hak sahibinden alınmış yazılı dağıtım haklarına, lisanslarına, onaylarına ve/veya izinlerine sahip olduğun için bu Site veya Hizmetler aracılığıyla Kullanıcı İçeriği dağıtmak için gerekli tüm haklara sahip olduğunu ve (ii) Kullanıcı İçeriğinin herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal etmediğini beyan ve garanti edersin. Herhangi bir veya tüm Kullanıcı İçeriğinden veya Hesabından gönderilen Kullanıcı İçeriğinden ve onun dağıtımına ilişkin sonuçlardan ve gereksinimlerden yalnızca sen sorumlu olacaksın.

Kullanıcı Gönderimleri.  Kullanıcı Gönderimlerinin tamamen isteğe bağlı olduğunu, gizli bir ilişki oluşturmadığını veya WECHUB‘ın Kullanıcı Gönderimlerinizi gizli veya özel olarak ele almasını zorunlu kılmadığını, WECHUB‘ın açık veya zımni olarak Kullanıcı Gönderimlerinizi geliştirme veya kullanma zorunluluğu olmadığını ve Kullanıcı Gönderimlerinin kasıtlı veya kasıtsız kullanımının herhangi bir tazmine yol açmayacağını ve WECHUB‘ın aynı veya benzer içerik üzerinde çalışıyor olabileceğini, söz konusu içerikleri başka kaynaklar biliyor olabileceğini veya başka bir eylemde bulunmuş olabileceğini veya bulunabileceğini beyan ve kabul edersin.

WECHUB, bu site ve diğer web sitelerinde yayınlanan Kullanıcı Gönderileri ile ilgili her türlü hakkın tek sahibidir (tüm fikri mülkiyet hakları ve diğer mülkiyet hakları dahil) ve bu Sitede yayınlanan Kullanıcı Gönderilerini size veya başka birine bilgi veya tazminat vermeden ticari veya ticari olmayan her türlü amaç için sınırsız bir şekilde kullanma ve yayma hakkına sahiptir.

Kullanıcı Gönderimleri Dışındaki Kullanıcı İçerikleri.  Bu Siteye veya Hizmetleri kullanarak Kullanıcı İçeriklerini gönderdiğinde veya yayınladığında, WECHUB tarafının bu İçeriklerin ve bu Sözleşmenin tasarladığı şekilde Kullanıcı İçeriklerinin dahil edilmesini ve kullanılmasını sağlamak için Kullanıcı İçeriklerindeki ve diğer mülkiyet haklarını kullanmasına yetki verirsin. Burada WECHUB tarafına Kullanıcı İçeriğini bu Site, Hizmetler ve WECHUB (ve WECHUB iş ortakları) işletmeleri ile bu Sitenin farklı medya kanallarında farklı medya biçimlerinde tanıtılması, kısmen veya tamamen yeniden dağıtılması dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere bağlantılı olarak kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak, türevlerini hazırlamak, diğer çalışmalarla birleştirmek, görüntülemek ve gerçekleştirmek için dünya çapında, münhasır olmayan, ücretsiz, alt lisansı verilebilir (birden fazla katman aracılığıyla) ve aktarılabilir bir lisansı herhangi bir ücret, beklenti, senden veya üçüncü bir taraftan izin veya sana ya da üçüncü bir tarafa bildirim gereksinimi olmadan verirsin. Ayrıca bu Sitenin her Kullanıcısına, bu Site üzerinden Kullanıcı İçeriğine erişmek (“gizli” veya “parola korumalı” olarak belirlediğin Kullanıcı İçeriği hariç olmak üzere) ve Kullanıcı İçeriğini bu Sitenin işlevleri ve bu Sözleşmenin izin verdiği ölçüde kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak, türevlerini hazırlamak, diğer çalışmalarla birleştirmek, sergilemek ve gerçekleştirmek için münhasır olmayan bir lisans verirsin. Kullanıcı İçeriğinle birlikte verilen yukarıdaki lisanslar, Kullanıcı İçeriğini bu Siteden kaldırdıktan veya sildikten sonra ticari olarak makul bir süre içinde iptal olur. Ancak, WECHUB tarafının kaldırılan veya silinen Kullanıcı İçeriğinin kopyasını sunucularında tutabileceğini (ancak dağıtamayacağını, görüntüleyemeyeceğini veya gerçekleştiremeyeceğini) anlar ve kabul edersin. Kullanıcı İçeriklerinizde tarafınızca verilen yukarıdaki lisanslar kalıcıdır ve geri alınamaz. Burada aksini belirten hükümleri geçersiz kılmadan, “gizli” veya “şifre korumalı” olarak belirlediğin veya bu Sitenin tanıtımı amacıyla WECHUB (veya WECHUB iş ortakları) işletmeleri tarafından belirlenen Kullanıcı içeriğini kullanamaz. WECHUB tarafından barındırılan bir web sitesi veya başka içeriklerin varsa, Kullanıcı İçeriklerindeki tüm mülkiyet veya lisanslı haklarını elinde tutarsın.

15.1 Üçüncü kişi içeriklerine dair sorumluluk kabul edilmemesi

WECHUB üzerinden eklemiş olduğun her içerikten tek başına sorumlu olmaktasın. WECHUB, bu içeriklere dair bir sorumluluk kabul etmediği gibi içeriklerin kontrolü ile yükümlü de değildir.

15.2 Yasalara uygunluk

Kendine ait içeriklerin yasalara, WEC tarafından ilan edilmiş kural ve yönetmeliklere aykırı olmaması ile yükümlü bulunmaktasın. Pornografi, cinsellik, şiddet, ırkçılık, hakaret ve/veya iftira içeren ya da toplumu kışkırtıcı, ayırımcı ve/veya genç yaştakilere uygunsuz nitelik taşıyan içeriklerin paylaşılması, herhangi bir suç teşkil edip etmediklerine bakılmaksızın genel olarak yasaktır.

Kullanıcı olarak WEC üyeleri, bunun yanında başta kişilik hakları, fikri ve sinai mülkiyet hakları (telif hakkı, marka hakkı gibi) olmak üzere üçüncü kişilerin haklarına zarar vermemekle de yükümlüdür. Ayrıca profilinde kullandığın veya başkalarıyla paylaştığın her tür data için ayrı ayrı olmak üzere gerekli haklara sahip olman gerekmektedir.

Yasal olmayan veya yukarıda sayılan esaslara aykırı olan içerikleri, önceden haber vermeksizin silme veya kaldırma yetkisine her zaman sahibiz. Yukarıda sayılan kurallara aykırılık nedeniyle uyarma, hesabını belirli bir süreliğine bloke etme veya bu sözleşmenin 16.3 maddesi uyarınca haklı sebeple fesih yoluna gitme haklarımız da sabittir.

YEREL YASALARA UYGUNLUK

WECHUB bu Sitede veya bu Sitede yer alan Hizmetlerde mevcut olan içeriğin her ülke veya yargı bölgesi için uygun olduğunu ve bu Site veya bu Sitede yer alan Hizmetlere erişimin yasa dışı olduğu ülkelerden veya yargı bölgelerinden erişimin yasak olduğunu beyan etmez veya bu yönde bir garanti vermez. Bu Siteye veya bu Sitede yer alan Hizmetlere erişen kullanıcılar, tüm yerel yasalara, kurallara ve düzenlemelere uygun hareket etmekten sorumludur.

15.3 Muafiyet

Bu sözleşmenin 15.2 maddesinde sayılan kurallara aykırılık kullanıcı kusuru sebebiyle gerçekleşmişse (kast veya ihmal neticesinde), kullanıcı üçüncü kişilerin hak ihlalinden doğan taleplerine karşı WECHUB’ı muaf tutmakla yükümlüdür. Muafiyet, uygun bir yasal savunmanın yapılmasını ve ilgili masrafların da karşılanmasını gerektirir. Dava konusu olabilecek konuların netliğe kavuşturulmasında yardımcı olmakla yükümlüsün. Zarar tazmini ve diğer hak taleplerini ileri sürme haklarımız saklıdır.

15.4 Saklı Tutulan Ek Haklar

WECHUB, şunlar dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir nedenle (takdir yetkisi yalnızca WECHUB tarafına ait olmak üzere) herhangi bir Hesabı veya Hizmeti reddetme, iptal etme, feshetme, askıya alma, kilitleme veya erişimini (ya da kontrolünü) değiştirme hakkına sahiptir: (i) WECHUB tarafından Hizmet sunma veya verme sırasında yapılan hataları düzeltmek için, (ii) dolandırıcılık ve kötüye kullanım tespit etme ve önleme çabalarımıza destek olmak için, (iv) sen için çıkartılan mahkeme emirlerine ve ilgili yerel, eyalet, ulusal ve uluslararası yasalara uymak için, (v) mahkeme emirleri dahil olmak üzere kolluk kuvvetlerinin taleplerine uymak için, (vi) itiraz çözüm işlemlerine uymak için, (vii) sonuçta haklı veya haksız olduğuna bakılmaksızın herhangi bir yasal işleme veya yasal işlem tehdidine karşı savunma yapmak için, (viii) WECHUB, yetkilileri, yöneticileri, çalışanları, aracıları ve WECHUB iş ortakları (WECHUB tarafını dava ettiğin veya dava etmekle tehdit ettiğin durumlar dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ile ilgili sivil veya cezai yükümlülüklerden kaçınmak için ya da (ix) WECHUB‘ın iş faaliyetleri, itibarı veya paydaşlarına hasar verebilecek olan hesabınızdaki içerikler ile ilişkili çok miktarda şikayeti yanıtlamak.

WECHUB tüm Hesapları aşırı alan ve bant genişliği kullanımı açısından inceleme ve izin verilen düzeyleri aşan Hesapları iptal etme veya ek ücret alma haklarını açıkça saklı tutar.

WECHUB; sana haber vermeden, takdir WECHUB tarafına ait olmak üzere, WECHUB ve/veya WECHUB çalışanlardan birini taciz veya tehdit etmen durumunda tüm Hizmetleri feshetme hakkını saklı tutar.

WECHUB İçerikler. Kullanıcı İçeriği hariç olmak üzere, metin, yazılım, komut dosyaları, kaynak kod, API, grafikler, fotoğraflar, sesler, müzik, videolar ve interaktif özellikler ile ticari markalar, hizmet markaları ve içindeki logolar dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu Sitenin ve Hizmetlerin içeriğinin (“WECHUB İçerikleri”) sahibi veya lisans sahibi süresiz olarak WECHUB şirketidir ve bu içerik ABD ve diğer ülkelerde telif hakkı, ticari marka ve/veya patent koruması ile ABD ve diğer ülke yasaları çerçevesinde diğer fikri mülkiyet hakları kapsamındadır. WECHUB İçeriği size “olduğu gibi”, “olduğu sürece” ve “tüm hatalarıyla”, bilginiz, kişisel ve ticari olmayan amaçlarla kullanmanız için sunulur ve içerik, WECHUB’ın önceden açık yazılı izni olmadan indirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, iletilemez, yayınlanamaz, gösterilemez, satılamaz, lisanslanamaz veya başka bir şekilde herhangi bir amaç için kötüye kullanılamaz. Bu Sözleşme ile hiçbir telif hakkı, ticari marka, patent veya başka mülkiyet hakkı veya lisansı verilmemektedir. WECHUB, WECHUB İçeriği, bu Site ve Hizmetlerde açık şekilde verilmeyen tüm hakları saklı tutar ve bu Sözleşme, söz konusu hakların sahipliğini transfer etmez.

16. FESİH

16.1 Kullanıcı sözleşmesi

Üye hesabını silerek herhangi bir gerekçe göstermeksizin kullanım sözleşmesini her zaman fesih etme hakkına sahipsin. Bunun için üye hesabında gerekli ayarlamalarını yapman gerekmektedir. Kullanıcı hesabının silinmesinin ardından sana ait içeriklerin silineceği veya silinme ihtimalinin olduğunu ve sana ait içeriklere ulaşmanın mümkün olmayacağını lütfen dikkate al. Kullanıcı hesabı silindiğinde süresi halen devam etmekte olan ek bir hizmet veya yürürlükte olan bir abonelik olması halinde tarafımızdan hiç bir şekilde kısmen de olsa bir geri ödeme yapılmayacaktır. Aboneliğin asgari süresinin veya uzatma halinde bu sürenin veya satın alınmış ek hizmet süresinin dolmasından itibaren geçerli olacak şekilde yazılı olarak ve iki haftalık bildirim süresi ile her zaman kullanım sözleşmesini fesih hakkına sahibiz.

İÇERİK İZLEME; HESAP FESİH POLİTİKASI

WECHUB genellikle Kullanıcı İçerikleri için ön izleme yapmaz. Ancak, WECHUB bunu yapma hakkını (fakat herhangi bir sorumluluk üstlenmez) ve Kullanıcı İçeriğinin herhangi bir maddesinin uygun olup olmadığına ve/veya bu Sözleşmeye uyup uymadığına karar verme hakkını saklı tutar. WECHUB, Bu Sözleşmeyi ihlal eden bir materyal gönderilmesi veya yayınlanması ya da bu Sözleşmenin başka bir şekilde ihlal edilmesi, (karar yetkisi WECHUB tarafına ait olmak üzere) halinde, herhangi bir zamanda önceden bildirim yapılmadan Kullanıcı İçeriğinin herhangi bir bölümünü (WECHUB tarafından barındırılan bir web sitesinde veya bu Sitede yayınlanan) kaldırabilir ve/veya bir Kullanıcının bu Siteye veya bu Sitede yer alan Hizmetlere erişimini durdurabilir. Ayrıca WECHUB, Kullanıcının tekrar eden bir şekilde kötü kullanım sergilediğine inanma nedenine sahipse, Kullanıcının bu Siteye veya bu Sitedeki Hizmetlere erişimini feshedebilir. WECHUB’ın bu Siteye veya bu Sitedeki Hizmetlere erişimini feshetmesi halinde, WECHUB, takdir yetkisi yalnızca kendisine ait olmak üzere, sunucularında tuttuğu tüm verileri ve dosyaları kaldırabilir ve imha edebilir.

16.2 Abonelik

Her bir WECHUB üyeliği için her bir aboneliğin ayrı ayrı feshedilmesi gerekir. Her abonelik herhangi bir sebep göstermeden aboneliğin asgari süresinin bitiminden veya yenileme için tanınan sürenin sonundan itibaren geçerli olmak üzere iptal edilebilir. WEC global ve ülke web sayfaları üzerinden satın almış olduğun hizmetleri ve abonelikleri üye profilinde yer alan ayarlar üzerinden iptal edilebilirsin. Bu seçeneğe alternatif olarak posta yoluyla veya crm@wechub.org adresine gönderilecek bir e-mail ile de abonelik hizmetlerinin iptali mümkündür. Mobil uygulama üzerinden satın alınan abonelikler için iptal işlemi, satın alınan uygulama mağazasının ilgili ayarları üzerinden yapılmak zorundadır. Aboneliğin iTunes üzerinden satın alınması halinde asgari abonelik süresinin bitiminden veya aboneliğin uzatılması için tanınan süresinin dolmasından itibaren geçerli olacak iptal daha önce belirtilmiş olan teknik sebepler nedeniyle 24 saatlik bir gecikmeye uğrayabilir. Aboneliğini iptal etmen halinde kural olarak kullanıcı hesabın geçerli olmaya devam edecektir. Abonelikleri asgari abonelik süresinin bitiminden veya aboneliğin uzatılması için tanınan süresinin dolmasından itibaren geçerli olacak şekilde iki (2) haftalık önelle yazılı biçimde fesih etme hakkımız bulunmaktadır.

16.3 Haklı nedenle fesih

Tarafların haklı nedenle fesih hakları saklıdır. Kullanıcının kullanıcı sözleşmesinde kararlaştırılan hususlarına ve/veya genel kullanma koşullarına ağır veya birden çok kez aykırı davrandığı veya ihtara rağmen kullanıcı tarafından ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi hallerinde WECHUB haklı sebeple fesih hakkına sahiptir.

17. KİŞİSEL BİLGİLER

Kişisel bilgilerin, gizlilik politikamıza uyumlu olacak şekilde işlenmektedir. Gizlilik politikası şartlarının güncel düzenlemesine WECHUB global ve ülke web sitelerinde yayınlanmış Gizlilik Politikası bölümünden ulaşabilirsin. Kişisel bilgilerinin hangi kapsamda diğer kullanıcılar tarafından görülebileceği ve diğer kullanıcılara bilgilerin iletilmesini kontrol etmek için hangi imkanların olduğu gizlilik politikasında özellikle kurala bağlanmış ve açıklanmıştır.

Bilgilerini (kullanıcı profili, kullanım verileri, hizmet satın almaları, paylaşımlar) kimlerin görebileceğini, profil bölümünde “Gizlilik Ayarları” altında belirleyebilirsin.

Özel verilere ilişkin onay

WECHUB yolculuğum başladığı zaman (ve Gizlilik Ayarları altında herhangi bir ayar yapmadığım sürece), tüm WECHUB kullanıcılarının profilimi, verilerimi, paylaşımlarımı vs. herhangi bir özel izne gereksinim duymadan görüntüleyebileceklerini kabul ediyorum. Bu sayede kullanıcıların beni daha kolay takip edebilmeleri ve/veya yolculuğum boyunca beni yorumları ile motive ederek desteklemeleri amaçlanmıştır. Bunu istememem durumunda, Gizlilik Ayarlarımı “Özel” konumuna getirebilir ve yukarıda anılan bilgilere sadece seçili kişilerin erişebilmesini sağlayabilirim.

 18. ONLINE UZLAŞMA PLATFORMU

AB Komisyonu, anlaşmazlıkların mahkeme dışında çözülebilmesi için bir platform sunmaktadır. Bu platform sayesinde, tüketicilere elektronik ortamda verdikleri siparişler ile ilgili anlaşmazlıkları ilk etapta mahkeme yoluna gitmeden çözüme kavuşturma imkanı sağlanmıştır. Sağlanan bu uzlaşma platformunu bulabileceğin adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Tüketici bilgileri: Uzlaşma sürecine katılmama durumu.

Bir tüketici hakemliği platformu üzerinden yürütülen uzlaşma süreçlerine katılma yükümlülüğümüz yoktur. E-posta adresimizi Yasal Uyarı bölümünde bulabilirsin.

19. SÖZLEŞME, SİTE VEYA HİZMETLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ

WECHUB mutlak yetki kendisine ait olmak üzere bu Sözleşmeyi, tüm politikaları veya bu belgeye eklenen sözleşmeleri dilediği zaman değiştirilebilir ya da düzenleyebilir ve bu değişiklikler veya düzenlemeler, Sitede yayınlandıktan hemen sonra geçerli olur. Söz konusu değişikliklerden veya düzenlemelerden sonra bu Siteyi veya Hizmetleri kullanımın, bu Sözleşmenin son sürümünü kabul ettiğin şeklinde yorumlanır. Bu Sözleşmenin son halini kabul etmiyorsan bu Siteyi veya Hizmetleri kullanmamalısın (veya kullanmaya devam etmemelisin). Ayrıca, WECHUB sana bu Sözleşmede yaptığı değişiklikleri veya düzenlemeleri zaman zaman e-posta ile bildirebilir. Bu nedenle kullanıcı hesabının (“Hesap”) bilgilerini güncel tutman önemlidir. WECHUB, söz konusu hatanın doğru olmayan bir e-posta adresinden kaynaklanması durumunda e-posta bildirimini alamamana ilişkin hiçbir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmez. Ayrıca, WECHUB bu Sözleşmenin şartlarını ihlal etmen durumunda Hizmetler kullanımını sonlandırabilir. WECHUB BU SİTENİN VEYA HİZMETLERİN HERHANGİ BİR YÖNÜNÜ, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, HERHANGİ BİR ZAMANDA, FİYATLAR VE ÜCRETLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE, DEĞİŞTİRME, DÜZENLEME VEYA SONA ERDİRME HAKKINI SAKLI TUTAR.

WEB Sitesinin/Hizmetlerin Kullanılabilirliği

Bu Sözleşmenin yanı sıra diğer politika ve prosedürlerimizin şart ve koşullarına bağlı olarak, bu Siteyi ve Hizmetleri günün yirmi dört (24) saati, haftanın yedi (7) günü sağlama girişiminde bulunmak için ticari açıdan makul çabayı sarf edeceğiz. Bu Sitenin şu belirtilenler nedeniyle ancak bunlarla sınırlı olamamak üzere; birtakım nedenlerden dolayı zaman zaman erişilemez olabileceğini veya çalışmayacağını kabul ve beyan edersin: ekipman arızaları; dönemsel bakım veya zaman zaman gerçekleştirilen onarımlar veya parça değişiklikleri veya telekomünikasyonun veya dijital aktarım bağlantılarının kesilmesi veya hatalı olması, saldırgan ağ atakları, ağ sıkışıklıkları veya diğer arızalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kontrolümüz veya makul öngörülerimizin ötesinde gerçekleşen durumlar. Bu Sitenin veya Hizmetin sürekli veya kesintisiz olarak çalışmasının bizim kontrolümüzde olmadığını ve bununla ilgili olarak sana veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı yükümlülüğümüzün olmadığını kabul edersin.

20. SPAM GÖNDERİLMEMESİ, MAKTU TAZMİNAT

Spam Yasağı. Spam gönderilmesine izin vermiyoruz. Web sunucularımızın gelen ve giden trafiğini spam iletilere karşı sürekli olarak izleyerek spam iletileri kaydetmek için bir spam şikâyet merkezinde topluyoruz. Ürün ve hizmetlerimizi spam ileti gönderme amacıyla kullandığından şüphe ettiğimiz kullanıcılarımızı tam bir denetimden geçiriyoruz. Spam sorunu olduğuna karar verirsek, durumu çözmek için gerekli işlemleri yapıyoruz.

Spam’ı, reklam veya başka amaçlar doğrultusunda bu tür içeriği alma konusunda önceden uygun onayın alınmadığı alıcılara gönderilen e-posta veya faks olan İzinsiz Ticari E-posta (UCE), İzinsiz Toplu E-posta (UBE) veya İzinsiz Faks (Faks) olarak kabul ediyoruz. Aşağıdakiler buna dahildir ancak sınırlandırılamaz:

  • E-posta Mesajları
  • Newsgroup gönderileri
  • Windows sistem mesajları
  • Açılır iletiler (veya reklam yazılımı” ya da “casus yazılımı” mesajları)
  • Anlık mesajlar (AOL, MSN, Yahoo veya diğer anlık mesajlaşma programları kullanılarak)
  • Online sohbet odası reklamları
  • Konuk Defteri veya Web Sitesi Forum gönderileri
  • Faks ile Gönderilen Talepler
  • Kısa Mesaj/SMS Mesajları

Sunucularımızın ve hizmetlerimizin yukarıda açıklanan amaçlarla kullanımına izin vermemekteyiz. Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullanmak için yalnızca 2003 Can-Spam Yasası’nı ve Telefon Tüketici Koruma Yasası’nı içeren tüm geçerli yasalara ve düzenlemelere uyman değil aynı zamanda bu spam ile mücadele politikasına da uyman gerekir. Reklamlar ve/veya toplu e-postalar ya da fakslar yalnızca, ileti almaya “abone olmuş” alıcılara gönderilebilir. Bunlar; geçerli bir dönüş adresini ve yanıt adresini, gönderenin fiziksel adresini ve e-postanın veya faksın altbilgisinde bir abonelikten çıkma yöntemi içermelidir. Talebimiz üzerine, bir e-posta adresi veya faks numarası için aboneliğin kesin kanıtını sağlaman gerekebilir.

Söz konusu hesap, ürün veya hizmetlerin spam için veya spam ile bağlantılı olarak kullanıldığını tespit etmemiz halinde her türlü hesap, web sitesi hosting hizmeti, alan adı kaydı, e-posta kutusu veya diğer ilgili ürün veya hizmetleri yönlendirebilir, askıya alabilir veya iptal edebiliriz. Böyle bir durumda, bizim seçimimize bağlı olarak, spam göndermeyi bırakacağını ve/veya senin adına spam gönderilmiş olduğunu belirten bir e-posta ile bize yanıt vermeni ve site, e-posta kutuları ve/veya hizmetlerin yeniden etkinleştirilmesi için iade edilemez bir yeniden etkinleştirme ücreti isteyebiliriz.

Tüm müşterilerin ve ürün ve hizmetlerimizin oluşturduğu e-postaları alan kullanıcıların, spam olduğundan şüphelendikleri iletileri bildirmesini tavsiye ediyoruz.

Maktu Tazminat.  Takdir yetkisi bize ait olmak üzere, spam veya istenmeyen toplu e-posta gönderdiğine veya bunlarla bir bağlantısı bulunduğuna inandığımız Hesapları anında silebileceğimizi kabul edersin. Buna ek olarak, gerçek zararların makul bir çerçevede hesaplanamaması durumunda, Hesabından gönderilen veya başka bir bağlantısı bulunan her bir spam ileti veya istenmeyen toplu e-posta için bize $1,00 tutarında maktu tazminat ödemeyi kabul edersin.

21. ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİNE VERİLEN BAĞLANTILAR

Bu Site ve bu Site’de bulunan Hizmetler WECHUB tarafından sahip olunmayan veya denetlenmeyen üçüncü taraf web sitelerinin bağlantılarını içerebilir. WECHUB, üçüncü taraf web sitelerinin içeriği, koşul ve şartları, gizlilik politikaları veya uygulamaları için sorumluluk kabul etmez. Ayrıca, WECHUB üçüncü taraf web sitelerinin içeriğini sansürlemez veya düzenlemez. Bu web sitesini veya bu web sitesinde bulunan Hizmetleri kullanarak WECHUB tarafını herhangi bir üçüncü taraf web sitesi kullanımından kaynaklanan her türlü yükümlülükten açıkça masun tutarsın. Bu doğrultuda, WECHUB bu web sitesinde veya bu web sitesinde bulunan Hizmetler’den ayrıldığında ziyaret etmiş olabileceğin diğer her bir web sitesinin koşul ve şartları, gizlilik politikalarını ve diğer geçerli belgelerini incelemeyi unutmayın.

22. SON HÜKÜMLER

22.1 Uygulanacak hukuk

Sözleşmenin tarafları arasında doğan hukuki ilişkinin yönetiminde hizmetin verildiği ülke hukuku hükümleri uygulanır.

22.2 Sözleşme dili

Sözleşme dili Türkçe’dir. Ancak sözleşmenin uluslararası hukuk bakımından kabul gören dili İngilizce’dir.

22.3 Başlıklar ve Üst Başlıklar; Bağımsız Taahhütler, Ayrılabilirlik

Genel kullanım şartları kimi hükümleri tamamen veya kısmen geçersiz olması halinde bu durum diğer hükümlerin geçerliliğine etki etmez.

Bu Sözleşmedeki başlıklar ve alt başlıklar, yalnızca okuma ve atıf yapma konusunda kolaylık sağlamak amacıyla eklenmiş olup, hiçbir şekilde tarafların mutabakatını burada belirtilenden başka şekilde yorumlamak üzere kullanılamaz. Yargı yetkisine sahip bir mahkeme bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün (veya hükmünün bir kısmının) yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğuna kanaat getirirse bu Sözleşmenin diğer hükümleri (veya hükümlerinin kısımları) bundan etkilenmeyecek ve yasaların tam olarak izin verdiği ölçüde geçerli ve uygulanabilir olacaktır.

23. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bu Sözleşmeyle ilgili sorularınız olursa lütfen aşağıdaki adreslerden bize e-posta veya normal posta aracılığıyla ulaşın:

YETKİLİ ÜLKE TEMSİLCİSİ:

WORLD EXPERIENCE CAMPUS TURKEY

Barbaros Mah. Mor Menekşe Sok. Deluxia Suite No.3 Kat.7 D.93 Ataşehir/İSTANBUL

infoturkey@wechub.org

+90 216 9950420

+90 212 9950620

24. GENEL KULLANIM ŞARTLARI ve HİZMET SÖZLEŞMESİNİN EDİNİLMESİ

Genel kullanım şartlarına ve hizmet sözleşmesine WECHUB web sitesi üzerinden ulaşmak mümkündür. İstenildiği taktirde kopyalanarak edinilebilir.

01.01.2019

© 2015-2019 World Experience Campus Foundation, LLC

reklam