WEC Organizasyon

Biz küresel bir organizasyonuz

Her ülkede temsilcilerin yönetiminde geniş bir ekip ve paydaş yapısıyla çalışmalar gerçekleştiren küresel bir organizasyonuz.

Deneyim programları gerçekleştirmek, tanıtmak ve kayıt yönetiminde yer almak istersen WEC temsilcisi olarak bize katılabilirsin.

Daha fazla bilgiye ihtiyaç mı duyuyorsun?

Üst düzey deneyimleri ilk elden öğrenirsin

Farklı ülke ve kültürleri yakından tanırsın

Küresel bir topluluğun üyesi olursun

Kariyerin için gerçek bir fark yaratırsın

Her ülkede temsilcilerin yönetiminde geniş bir ekip ve paydaş yapısıyla çalışmalar gerçekleştiren küresel bir organizasyonuz. WEC temsilcileri programların hazırlanması, uygulanması ve kayıt işlemlerinin gerçekleşmesini sağlar.

WEC Global, çalışmaların hedeflere uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için küresel düzeyde ülke faaliyetlerini takip eder, standart ve kalite yönünden gerekli uygulamaları gerçekleştirir. Tüm işlemler WEC için özel olarak hazırlanmış web sitesi üzerinden yürütülür.

WEC Web Sitesi (www.wecbub.org)

World Experience Campus web sitesi, programlara katılmak isteyen adayların başvuru ve kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekleri, üyelik altyapısına sahip ve online eğitim olanağı da sunan bir platformdur. Adaylar WEC üyesi olarak, tüm işlemlerini site üzerinden yönetebilir ve WEC hizmetlerinden yararlanabilirler.

Platform aynı zamanda WEC ekibi ve iş paydaşları için çalışmalarını gerçekleştirmeleri amacıyla gerekli desteği sağlar. WEC ekip üyeleri ve iş paydaşları kendilerine tanınmış bilgiler ile web sitesi üzerinden giriş yaparak tüm işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Deneyim Programları

World Experience Campus, farklı alanlarda özel olarak hazırladığı program içerikleriyle deneyim öğreniminin geliştirilmesini sağlar. Uluslararası sertifika ya da diploma içeren programlar, WEC tarafından hazırlanmış kalite standartlarına göre gerçekleştirilir. Katılımcılar ve WEC ekibi programlarda, WEC Handbook’ta belirtilmiş kurallara uygun olarak hareket etmekle yükümlüdür. WEC deneyim programları katılımcı profili, programların süresi ve eğitim amaçlarına göre farklı türlerde tasarlanmıştır.

Konuşmacı ve Mentor Eğitmenler

Deneyim programları üst düzey deneyime sahip kişilerin sunumlarıyla gerçekleştirilir. Konuşmacı ve Mentor eğitmenler, WEC eğitimlerinin en önemli unsurudur ve eğitim içeriklerine göre gerekli hazırlıkları yaparak, üst düzeyde deneyim bilgisini aktarırlar. Çalışmalarında WEC eğitim ve sunum standartlarına göre hazırlıklarını gerçekleştirirler.

Program Paydaşları

WEC, her ülkede deneyim programlarının hazırlığı, geliştirme ve uygulama çalışmaları için konusunda uzman kuruluşlarla anlaşmalar gerçekleştirir ve programları hayata geçirir.

Tur Tedarikçisi

Deneyim programları yüz yüze veya online olarak gerçekleşmektedir. WEC, yerinde ve yüz yüze eğitim programları için katılımcıların konaklama ve ülke içi ulaşım ihtiyaçlarını karşılama amacıyla yerel tur şirketlerinden hizmet sağlar. Tedarikçi kuruluşlar, deneyim programlarına özel olarak kalite ve standartları sağlarlar.

Deneyim programları gerçekleştirmek, tanıtmak ve kayıt yönetiminde yer almak isteyen herkes WEC temsilcisi olarak çalışmalara katılabilir.

WEC Global

WEC, faaliyetlerin küresel düzeyde gerçekleştirilmesi amacıyla bir merkez örgütlenmesine sahiptir. Programların geliştirilmesi, kalite yönetimi, standartların oluşturulması ve denetlenmesi, ülke hedeflerinin ve kayıt işlemlerinin yönetimi, finans, dijital, pazarlama gibi bir çok yönetsel işlev merkez organizasyon tarafından gerçekleştirilir.

Global Düzeyde Yer Alan WEC Birimleri:

C Level:

Deneyim programlarının geliştirilmesi, pazarlama, finans ve dijital yönetim gibi farklı birçok görevin küresel düzeyde takip edilmesini ve yönetilmesi sağlayan en üst düzey karar birimidir.

Group Director of Schools:

Global düzeyinde birden fazla okulun bağlı olduğu ve programların küresel düzeyde geliştirilmesi ve yönetiminden sorumlu üst düzey yönetim birimidir.

Group Director of Admissions:

Programlara kayıt alınması için, ülkelerde yer alan kayıt direktörlüklerinin yönetimini gerçekleştiren ve kayıt hedeflerine ilişkin küresel düzeydeki tüm faaliyetleri gerçekleştiren üst düzey yönetim birimidir.

School Director:

Programların geliştirilmesi, kalite standartlarına göre içeriklerin oluşturulması, ülkelerde program hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve kontrol edilmesini sağlayan okul yönetim birimidir.

Head of Programme:

Okul Direktörü’ne bağlı olarak, belirli bir uzmanlık çerçevesinde ve bir program alanında, her ülkede programların geliştirilmesi ve uygulanması için gerekli çalışmaları yürüten, küresel düzeydeki üst düzey yönetim birimidir.

WEC Ülke Temsilciliği

Ülke temsilcilikleri, her ülkede programların geliştirilmesi, uygulanması, tanıtımı ve kayıt alınması süreçlerini yönetirler. Faaliyetlerini gerçekleştirmek için, WEC Global tarafından belirlenmiş okul ve eğitim yapısına göre örgütlenmesini gerçekleştirir ve yönetim birimlerini oluşturur. WEC tarafından sağlanmış web sitesi ve iletişim alt yapısını kullanırlar.

Ülke Düzeyinde Yer Alan WEC Birimleri:

Ülke Programlar Direktörü:

Program geliştirme ve uygulama hedeflerine erişmek için ülke okul yöneticilerinin bağlı olduğu yönetim birimidir.

Ülke Kayıtlar Direktörü:

Programlara katılmak ve kayıt olmak isteyen adayların başvuru işlemlerinin yönetimi ve gerekli desteğin verilmesini sağlayan Kayıt Temsilcilerinin bağlı olduğu yönetim birimidir.

Ülke Okul Yöneticisi:

Hedeflere uygun olarak açılmış okullarda programların geliştirilmesi, hazırlanması ve uygulanması süreçlerini yöneten ve Program Temsilcilerinin bağlı olduğu yönetim birimidir.

Program Temsilcisi:

Ülke okul hedeflerine göre, programların geliştirilmesi, hazırlanması ve uygulanması süreçlerini gerçekleştiren kişidir.

Kayıt Temsilcisi:

Ülke kayıt hedeflerine göre, programlara katılmak ve kayıt yaptırmak isteyen adaylara gerekli desteği sağlayan, kayıt işlemlerini gerçekleştiren kişidir.

World Experience Campus küresel olarak faaliyet gösteren bir eğitim ağıdır. Tüm faaliyetlerini www.wechub.org web sitesi ve ülke web siteleri üzerinden yürütür ve yönetir. Web sitesinin veya Wechub.org tarafından açılmış ülke web sitelerinin tek sahibi, işletmecisi veya yöneticisi yalnızca World Experience Campus yasal şirketidir.

World Experience Campus global ve ülke düzeyinde bir örgütlenme modeline sahiptir. Her ülkede destek şirketleri olarak ağa dahil olan ülke temsilcileri bulunur. Ülke temsilcileri WEC Global strateji ve hedeflerine uygun olarak ekiplerini oluşturur, eğitim programları ve kayıt işlemleriyle ilgili tüm faaliyetleri gerçekleştirir.

 

World Experience Campus ile iş birliği yapmak, ülke ve global ekiplerde rol almak ilgini çekiyorsa, faaliyetlere katılmak çok kolay! Uygun olduğunu düşündüğün iş birliği yolları, faaliyetler ve rolleri belirleyerek web sitesi üzerinden ya da ülke temsilcilikleri ile doğrudan temasa geçerek başvurunu yapabilirsin.

WEC çalışmalarına dünyanın her yerinden, başvuru koşullarını sağlayan herkes katılabilir. Küresel dünyanın yenilikçi eğitim ağına katılmak için şimdi bir adım atmaya ne dersin?

reklam